Hvordan velge rekrutteringsbyrå:
Rekruttering for økonomi, IT, og ledelse

Introduksjon til guiden

I jungelen av rekrutteringsbyråer kan det være vanskelig å vite hvilket man bør velge. Hvordan går du fram når du vurder de ulike alternativene? Det er naturligvis viktig å se på arbeidsmetoder og prosesser. Hvordan vil et samarbeid se ut med de ulike byråene? Videre kan det være lurt å vurdere ulike prismodeller opp mot hverandre.

Hvordan fordeles honoraret? Og hva skjer om byrået ikke finner den riktige kandidaten? Det aller viktigste vil nok likevel være vurderingen av hva som tilbys av kompetanse. Er du på utkikk etter spesialister, eller er det viktigere for deg å få tak i kandidater med bredere kompetanseprofiler?

Hva er fordelene med en med en ekstern partner?

Et kjapt søk etter «rekrutteringsbyrå Oslo» og «rekrutteringsbyrå Stavanger» på Gule Sider gir til sammen 100 treff. Det står altså ikke på utvalget. Men hvorfor skal du sette bort en såpass viktig funksjon? Hvilke fordeler kan et rekrutteringsbyrå gi bedriften din?

For det første kan det være tidsbesparende. Annonsering, gjennomgang av søknader, intervjuer og referansesjekker tar sin tid, og et byrå gjør ofte denne jobben raskere enn man klarer selv. Videre er som regel også treffsikkerheten større, og akkurat det er ikke et uvesentlig poeng når man setter opp regnestykket. Totalkostnaden kan nemlig bli stor ved feilansettelser. I tillegg til direkte kostnader som lønn i oppsigelsestid og ny rekrutteringsprosess, kommer potensielt tapte kundeforhold og salgsinntekter. 

Det kan være krevende å finne spesialistkompetanse på egenhånd. Det er en tøff kamp om de beste hodene, og et byrå kan hjelpe deg med å identifisere og tiltrekke deg disse. Dette er kanskje den aller viktigste fordelen. Det kan også være verdt å nevne at et rekrutteringsbyrå kan gi deg nødvendig fleksibilitet i krisetider.

Les mer: Dette må du tenke gjennom ved valg av rekrutteringsselskap

Hvordan velger du et rekrutteringsbyrå?

Hvordan kartlegger du hvilket byrå som er riktig for deg? Det finnes mange sjekklister og guider som kan hjelpe deg på veien, men i bunn og grunn handler det om å vurdere fire kriterier:

  • Prosess
  • Pris
  • Profil
  • Erfaring

Hvordan ser rekrutteringsprosessen ut?

Det første du bør tenke over er hvordan de aktuelle byråene jobber. Hva slags rekrutteringsmetode bruker de? Search eller seleksjon? Eller kanskje en kombinasjon av de to? Det kan være lurt å benytte seg av byråer som tar search seriøst. Som kjent er det ofte passive søkere som er de beste kandidatene, og byråer med gode kandidatnettverk tilbyr gjerne bedre kandidater enn de som kun tilbyr seleksjon.

Videre er det viktig å få rede på hvordan prosessen gjennomføres. Spesielt viktig vil det være å vurdere det som tilbys av dokumentasjon og tester underveis i prosessen. Testene bør være godkjent av DNV. I FABi bruker vi Aon Assessment som testverktøy i rekrutteringsprosessene, og samarbeider med Semac for gjennomføring av bakgrunnssjekker. Dette minimerer risikoen for at det dukker opp grums etter ansettelsen.

Hva koster et rekrutteringsbyrå innen økonomi, IT, og ledelse?

Hvor mye rekrutteringsbyråer tar seg betalt vil variere på tvers av vertikaler, kompetanse og grad av spesialisering. Når det gjelder prismodeller går det et viktig skille mellom konsulentutleie og rekruttering:

  • Når man kjøper konsulenttjenester kjøper man gjerne en konsulent på timespris. Denne timeprisen vil variere etter erfaring og kvalifikasjoner
  • Når man kjøper rekrutteringstjenester betaler man et engangsbeløp for en rekrutteringsprosess

Engangsbeløpet for rekrutteringstjenester er gjerne en avtalt fastpris, eller en prosentandel av lønnen til den nyansatte det første året. Hva denne prosentandelen lander på avhenger av stillingens nivå, kompleksitet, og hvor tilgjengelig den etterspurte kompetansen er. Derfor kan prosentandelen variere fra 15 til 30 prosent.

Så kommer opplæringskostnadene på toppen. Det er ikke til å stikke under en stol at det er disse kostnadene som ofte utgjør den største andelen av rekrutteringskostnadene. Det understreker hvor viktig det er å rekruttere riktig kandidat.

Men hva om byrået ikke finner rett person? Ofte deles honoraret slik at man betaler flere ganger gjennom rekrutteringsprosessen. Når du velger byrå kan det derfor være lurt å se på hva som finnes av ulike betalingsplaner. Ved å holde igjen en andel av honoraret inntil ansettelsesavtalen signeres sikrer du at byrået beholder motivasjonen gjennom hele prosessen.

Les mer: Hva koster det å rekruttere en ny medarbeider?

Bør du velge en generalist eller spesialist?

Når du vurderer rekrutteringsbyråer er det viktig å være klar over at tjenestetilbudet vil variere. Enkelte er best på konsulentutleie, mens andre er sterke på rekruttering av ledere.

Noen byråer har en typisk generalist-profil, mens andre kan hjelpe deg med rekruttering av fagspesialister. Det er også variasjoner i byråenes bransjekunnskap – og ikke minst, samarbeidsmodellene som tilbys. Er det viktig for deg med personlig service og strategisk rådgivning, eller er du mest opptatt av å få jobben gjort? 

I FABi jobber vi ofte med bedrifter som søker økonomer med interesse for IT. Mange stillinger i dag befinner seg i skjæringspunktet mellom økonomi og IT, og vårt digitale tjenesteområde bygger bro mellom disse fagområdene. Vi leverer spesialistkompetanse, og er et forholdsvis lite byrå som legger vekt på personlige bånd med dem vi jobber med. Vi kan ikke tilby spesialister innenfor alle fagområder, men er til gjengjeld sterke innenfor bransjer som olje- og gass og finansiell teknologi (fintech).

Det finnes ingen fasit når du gjør disse vurderingene. Men om du trenger hjelp til å finne kandidater det er stor rift om i markedet, kan det være lurt å gå for en nisjeaktør som spesialiserer seg på denne kompetansen. Trenger du derimot en leverandør som kan levere til ulike stillingstyper kan det være mer fornuftig å velge et større byrå.

Erfaring innen økonomi, IT, og ledelse

En av grunnpilarene i FABi har alltid vært at vi skal kunne tilby kundene våre høy kompetanse inn mot forretningsområdene vi rekrutterer til. Alle som jobber i FABi har høyere økonomisk utdannelse, samt erfaring som gjør oss til godt kvalifiserte rådgivere innenfor våre spesialistområder.

Når du vurderer rekrutteringsbyråer er det viktig å undersøke om det kan vises til erfaring med rekruttering til tilsvarende stillinger. Like viktig er det, om du ser for deg at du trenger bistand til search, å kartlegge hva slags kandidatnettverk de ulike leverandørene har. Snakk gjerne også med referanser. Som i alle andre bransjer finnes det eksempler på virksomheter som ser friske ut fra utsiden, men som kanskje ikke leverer i henhold til forventning. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker kontakt med noen av kundene våre, så skal vi gjøre vårt beste for å sette deg i kontakt med noen som kan dele erfaringer fra samarbeidet med oss.

Hvorfor velge FABi?

FABi tilbyr profesjonelle konsulent- og rekrutteringstjenester. Vi kombinerer lang erfaring og solid økonomiforståelse med gjennomgående kunnskap om kandidatmarkedet.

Spesialisering

Å velge et rekrutteringsselskap som har spesialisert seg på spesifikke områder, kan være en avgjørende faktor for å finne den rette kandidaten i et presset arbeidsmarked. Vi kjenner markedet, og har en oppdatert database over aktuelle kandidater som er på utkikk etter jobb. I tillegg gjør spesialiseringen vår at vi kjenner til kandidater som potensielt kan være den du leter etter – selv om vedkommende ikke aktivt søker nye muligheter.

Erfaring

Over 20 års erfaring med rekruttering av spesialister innenfor økonomi og finans har gitt oss et stort nettverk, og mye kunnskap om hva som skal til for å lykkes med rekrutteringsprosesser og nyansettelser.

Personlig oppfølging

Som kunde hos oss forholder du deg til en av våre rådgivere. Før du bestemmer deg for hvilket selskap du går for, kan du gjerne ta en prat med den personen som ville blitt din kontaktperson under et potensielt oppdrag, for å forsikre deg om at kjemien stemmer og at du føler deg trygg på at vedkommende har nok tid og ressurser til å gjøre en god jobb for deg.

Helt til slutt: Husk å stille deg selv og byråene du evaluerer noen kritiske spørsmål. Et rekrutteringsbyrå skal representere deg, og kanskje også ta viktige beslutninger på vegne av deg. Lykke til med valget!

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med rekruttering, konsulentutleie eller management for hire.