Hva koster det å rekruttere en ny medarbeider?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/AdobeStock_267941846.jpeg

Når du regner på rekrutteringskostnader er det viktig å tenke langsiktig. Totalkostnaden bestemmes i stor grad av hvor god du er til å finne den riktige kandidaten.

Rekruttering krever ofte mer tid og ressurser enn man tror. Annonsering, gjennomgang av søknader, intervjuer og referansesjekker tar sin tid. Det kan også være krevende å finne den spesialistkompetansen du trenger på egenhånd. Spesielt om du rekrutterer til stillinger hvor det er knapphet på gode kandidater.

 

Er det mulig å tallfeste hva det koster å rekruttere en ny medarbeider?

Beløpet avhenger av faktorer som tidsbruk, type stilling, profesjon og behovet for opplæring etter ansettelse. En forenklet måte å regne ut kostnaden på er å trekke fra «oppstartskostnader» fra årslønn og sosiale kostnader. Nye medarbeidere er sjelden lønnsomme fra første dag, og ofte tar det flere måneder før man er skikkelig i gang. Dersom du ansetter en programvareutvikler med 550 000 kroner i begynnerlønn, og det tar seks måneder før vedkommende er produktiv, vil rekrutteringskostnaden med denne beregningsmetoden være 275 000 kroner. På toppen av dette kommer direkte kostnader relatert til ansettelsesprosessen.

Tilbud Fabi

Den reelle kostnaden vil imidlertid avhenge av hvor lenge vedkommende blir hos deg, og hvordan du velger å gjennomføre rekrutteringsprosessen.

Les også: Rekruttering for økonomi, finans og digital - Hvordan velge rekrutteringsbyrå

 

Rekruttere selv eller sette bort jobben?

Ressursbruk, intern kompetanse og risiko gjør at det er viktig å stille seg spørsmålet om man skal rekruttere selv eller sette bort oppgaven til andre. Hvor mye rekrutteringsbyråer tar seg betalt vil variere på tvers av vertikaler, kompetanse og grad av spesialisering. Når det gjelder prismodeller går det et viktig skille mellom innleie og rekruttering.

  • Når man kjøper konsulenttjenester kjøper man gjerne en konsulent på timespris. Denne timeprisen vil variere etter erfaring og kvalifikasjoner
  • Når man kjøper rekrutteringstjenester betaler man et engangsbeløp for en rekrutteringsprosess

Engangsbeløpet for rekrutteringstjenester er gjerne en prosentandel av lønnen til den nyansatte det første året, eller en avtalt fastpris. Hva prosentandelen lander på avhenger mye av stillingens kompleksitet og nivå, og ikke minst hvor tilgjengelig etterspurt kompetanse er. Derfor kan prosentandelen variere fra 15% og opp mot 30%.

Hva betyr dette i kroner og øre om du skal ansette programvareutvikleren jeg nevnte innledningsvis? Om vi legger 25 prosent til grunn, betaler du byrået 137 500 kroner for denne ansettelsen. Så kommer oppstartskostnadene på toppen. Det er ikke til å stikke under en stol at det er oppstartskostnadene (eller opplæringskostnadene) som ofte utgjør den største andelen av rekrutteringskostnadene. Det viser hvor viktig det er å rekruttere riktig kandidat.

 

Rekruttering er en langsiktig investering

Rekruttering er ikke et engangskjøp av kompetanse, men en langsiktig investering som kan gi deg avkastning eller tap over tid. Får du tak i riktig kandidat vil kostnaden være lav. Ansetter du feil person vil kostnaden være høy. Det er dette som til syvende og sist avgjør hvor mye en ny medarbeider koster deg. Totalkostnaden kan nemlig bli stor ved feilansettelse. I tillegg til direkte kostnader som lønn i oppsigelsestid og ny rekrutteringsprosess, kommer indirekte kostnader som potensielt tapte kundeforhold, markedsandeler og salgsinntekter.

Les også: Rekruttering for økonomi, finans og digital - Hvordan velge rekrutteringsbyrå

Relaterte artikler

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig

Disse 9 rekrutteringstrendene bør du følge med på i 2022

Hva er det viktigste som skjer innen rekruttering og bemanning akkurat nå? Vi har sett nærmere på 9 viktige