Konsulentutleie

Våre konsulenttjenester er ideelle for deg som ikke ønsker at mangel på spesifikk kompetanse skal stoppe eller forsinke prosjekter eller daglig drift. Vi har en stab av fast ansatte konsulenter og et stort nettverk av tilknyttede kandidater. Dette gjør at vi på kort varsel kan tilby dyktige konsulenter innen våre spesialistområder økonomi og digital, slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Våre konsulenter utfører oppdrag hos våre kunder i forbindelse med prosjekter, permisjoner eller når det er behov for kompetanse de ikke besitter selv.

Vi utvider kontinuerlig konsulentstaben vår og legger mye arbeid ned i å finne og tiltrekke de best egnede kandidatene. Vi vektlegger høyere utdannelse, relevant arbeidserfaring og verdier som sammenfaller med FABis egne, når vi velger ut nye konsulenter for ansettelse hos oss.

Vi tilbyr konsulenter på alle nivåer innenfor områdene:

  • Økonomi
  • Regnskap
  • Finans

Samt følgende roller innen digital:

  • Arkitekter
  • Prosjektledere
  • Utviklere

Som kunde forholder du deg til en av våre Consultant Managers, som følger opp både deg og konsulenten underveis i oppdraget. FABi har det fulle arbeidsgiveransvar for konsulenten.

Har du et behov for en konsulent? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med FABi OM KONSULENTUTLEIE