Får prøve seg i ulike roller

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/fabi-muligheten-til-a%CC%8A-utvikles.png

Vetle Røyneland er økonom og sto i fare for å bli nedbemannet. Han la inn profil hos Fabi etter anbefaling fra en bekjent. Kort tid etter var han ute i oppdrag.

- Fordelen med å jobbe via Fabi er at jeg kan få muligheten til å prøve meg i mange forskjellig roller innenfor økonomi, sier Røyneland. Tidligere var han prosjektkontroller og planlegger samt Business Analyst i National Oilwell Varco, og jobber nå som business controller hos Siemens AS, utleid via Fabi.

- Dette er en litt annen del av bedriften og går litt mer grunnleggende inn på salgstall, lønnstall og rapportering til konsernledelsen. Dette gir litt dypere innblikk i selskapets økonomi, noe som gjør at jeg vil få bredere forståelse for faget enn det jeg hadde fra før, sier Røyneland.

Grundig opplæring
Han er nå ute i sitt første oppdrag for Fabi, og ble kontaktet etter at han opprettet profil på Fabis hjemmeside.

- Jeg tok kontakt med Fabi etter at jeg fikk vite at det var nye nedbemanninger i det selskapet jeg jobbet i. Jeg hadde hørt fra en bekjent at det var et rekrutteringsbyrå som spesialiserte seg på økonomer. Kort tid etter jeg laget en profil ble jeg kontaktet av Fabi i forbindelse med en stilling som business controller i Siemens AS, sier Røyneland.

Arbeidshverdagen hans er variert og har nå i starten bestått mye av grundig opplæring.

- Jeg har jobbet mye med å sette opp budsjett for 2018, samtidig som det skal oppdateres forecast for de gjenværende månedene, hvor vi periodiserer ut hvor mye salg og kost vi forventer resten av regnskapsåret. Ellers går det mye i å kontrollere kreditt hos selskaper som kjøper varer av Siemens, og kontinuerlig følge med på ordreinngangen for divisjonene, ved å jobbe tett opp mot selgerne og bli oppdatert på mulighetene som ligger i markedet. I tillegg til business controlling har jeg også bistått noe i kontraktsarbeid innenfor rammeavtaler og særegne avtaler, sier Røyneland.

Effektivisering og omorganisering
Administrerende direktør i Fabi, Trine Vigorito, tror omorganiseringer som følge av digitalisering og endringer i arbeidsmarkedet vil føre til økt behov for kortsiktige konsulentoppdrag fremover.

– Blant trendene som vil prege jobbmarkedet, er at virksomhetene i større grad henter inn midlertidig kompetanse eller oppretter stillinger på prosjekt. Arbeidsmarkedet vil være mer prosjektbasert i leveranser, og det overføres til stillingsmarkedet, sier hun.