Fem gode grunner til å jobbe som interimleder

https://5241322.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5241322/interimleder.jpg

Management for hire vokser i omfang i Norge. Det er ikke uten grunn. Som interimleder får du en variert, faglig utfordrende og fleksibel arbeidshverdag. Interimoppdrag kan også gi deg gode betingelser.

Management for hire, eller interimledelse, er et samlebegrep for ledere og erfarne konsulenter som tilbys bedrifter i en avgrenset periode. Dette kan være spesielt aktuelt i forbindelse med et lederskifte, men også i forbindelse med restrukturereringer, oppkjøp, permisjoner, eller endringsprosesser som krever midlertidig spesialistkompetanse. Interimledere har ofte lang erfaring, kan tiltre på kort varsel, og kan sette seg inn i ulike virksomheter og roller raskt. Interimledere kan også tilføre profesjonalitet, og bidra til å stabilisere utfordrende situasjoner i bedriften.

Management for hire vokser i omfang i Norge. Også innenfor økonomifeltet, hvor vi ser at bruken av midlertidige økonomiledere blir stadig mer vanlig. Hvorfor foretrekker erfarne og dyktige ledere å jobbe som management for hire konsulent?

 • Spennende og varierte oppdrag
 • Muligheten til å bygge fremtidsrettet kompetanse
 • Fleksibilitet i hverdagen
 • Tilgang til et stort nettverk
 • Gode betingelser

Spennende og varierte oppdrag

En karrierevei som interimleder kan gi deg mange spennende utfordringer og nye faglige erfaringer. Du vil ofte få et tydelig mandat med mye ansvar, og må raskt sette deg inn i ulike bedrifter, stillinger og bransjer. Dette gir deg en en unik mulighet til å utfordre deg selv i møtet med nye situasjoner, utvikle ditt lederskap, og skape resultater for andre. Det gir deg verdifull erfaring og kompetanse som du kan dra nytte av senere i karrieren.

I Fabi tilbyr vi økonomiledere og erfarne fagspesialister. Oppdragene våre har som oftest en varighet på mellom seks og tolv måneder, og gir deg blant annet muligheten til å jobbe med:

 • Strategi og forretningsutvikling
 • Prosessforbedring og effektivisering av funksjoner
 • Omorganiseringer og endringsledelse
 • Digitale endringsprosesser
 • Oppkjøp og sammenslåinger
 • Risiko og compliance
 • Implementering av styringsmodeller
 • Prosjektledelse og implementering av nye systemer

Muligheten til å bygge fremtidsrettet kompetanse 

Som interimleder får du også en unik mulighet til å bygge relevant og fremtidsrettet kompetanse. De siste årene har forventningene til økonomifunksjonen blitt omfattende. Kravene fra offentlige myndigheter om dokumentasjon og rapportering har økt i kompleksitet, samtidig som nye verktøy og systemer for økonomistyring stiller krav til IT-kompetanse. Som interimleder blir du kontinuerlig eksponert for nye verktøy, systemer og krav, og får muligheten til å holde deg oppdatert og faglig relevant.

Ulike bransjer og arbeidsmiljøer løser også problemer på ulike måter, og som interimleder utvikler du en variert erfaringsbakgrunn – og opparbeider deg en stadig voksende digital verktøykasse. Flere av konsulentene våre bruker denne kompetansen til å posisjonere seg for andre lederstillinger.

Fleksibilitet i arbeidshverdagen

Management for hire tilfører ikke bare bedriftene fleksibilitet. Interimledere får også en stor grad av selvbestemmelse i hverdagen. Man er utleid for en kortere periode, og ofte ikke lenger enn ett år av gangen. Det betyr at man ikke må binde seg for langvarige perioder, men at man heller kan velge å ta pauser og forfølge andre drømmer i livet.

Du kan også være med på å påvirke hvilke oppdrag du ønsker å jobbe med, og hvordan du ønsker å legge opp egen arbeidshverdag. Du er din egen sjef i eget selskap, og kan utvikle det som du vil. Dette gir deg muligheten til å balansere privatliv og arbeidsliv som du selv ønsker. Flere av Fabis interimledere fremhever nettopp work-life balance som et viktig argument for å jobbe som management for hire konsulent.

Vi erfarer også at det er mange som tar interimoppdrag mellom to lederjobber. Noen ønsker å prøve noe helt nytt, mens andre ønsker å bruke god tid for å posisjonere seg for den neste lederstillingen.

Tilgang til et stort nettverk

Som selvstendig næringsdrivende, som mange interimledere i dag er, kan administrativt arbeid og innsalg av egen kompetanse spise mye tid. Som del av management for hire nettverket til Fabi har du en egen manager som håndterer alt dette, slik at du kan fokusere på det du kan aller best: Gå raskt inn i nye bedrifter, og bekle roller som CFO, økonomisjef, business controller eller konsernregnskapssjef. Fabi jobber på dine vegne for å finne det riktige oppdraget til deg. Det kan gi deg muligheter som du ikke har tenkt på selv.

Over 25 år i markedet har også resultert i et stort kunde- og konsulentnettverk med mange kontakter. Vi legger stor vekt på å bygge relasjoner med samarbeidspartnerne våre, og arrangerer både konsulenttreff og sosiale sammenkomster. Dette gir deg gode muligheter til å utvide ditt profesjonelle nettverk.

Gode betingelser

Interimledere er høyt kvalifiserte og profesjonelle ledere som tilbyr bedrifter en unik kombinasjon av strategiske evner og operativ gjennomføringsevne. De har erfaring fra tilsvarende stillinger, og vil raskt kunne tilføre bedriften forretningsmessig verdi.

Rollen være både krevende og hektisk – og for interimlederen betyr det også man gir slipp på de godene man har som fast ansatt. På en annen side kan det også gi mulighet for gode økonomiske betingelser.

I Fabi har vi et bredt nettverk av tilknyttede interimledere med lang ledelseserfaring og/eller erfaring fra ulike roller i økonomifunksjonen. Alle som jobber for oss har også vært gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess, og inngår i et konsulentnettverk som spiller hverandre gode. Vi er opptatt av faglig tyngde innenfor økonomi og ledelse, men vel så viktig er det at alle som jobber for oss er engasjerte, pålitelige, profesjonelle og dynamiske. Kompetansen som tilbys gjennom Fabi skal alltid være oppdatert og fremtidsrettet.

Det er mange gode grunner til å ta interimoppdrag. Har du høyere utdannelse, relevant erfaring innen økonomi og ledelse, og er nysgjerrig på management for hire? Da vil vi gjerne snakke med deg!

Relaterte artikler