BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FABI AS.

Når du inngår avtale med oss om levering av konsulenttjenester eller rekrutteringstjenester vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Fabi AS, org.nr. 971 235 667 ved daglig leder Trine Johnsen Vigorito. Kontaktinformasjonen til Fabi AS er:

Adresse: Vassbotnen 11 A, 4313 Sandnes.

E-post: info@fabi.no

Telefon: 4000 3696

Organisasjonsnr.: 971 235 667

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte trine.vigorito@fabi.no, tel: 924 00 216.

 

1. HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss å behandle disse personopplysningene for å hjelpe deg med det du lurer på. 
  • I tilfeller hvor det inngås avtale med oss lagres overnevnte personopplysninger med grunnlag i at det er nødvendig å behandle disse personopplysningene for å oppfylle vår kundeavtale med dere. 
  • Sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser. 

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her bruk av informasjonskapsler. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

Innhold under https://fabi.no/ledige-stillinger, samt portal for søk på stillinger og registrering i vår CV-base, driftes og utvikles av selskapet Recruitment Manager AS. Fabi AS har databehandleravtale med leverandøren, og egen personvernerklæring og informasjonskapsler tilrettelagt for bruk av sidene.

2. HTTPS OG SIKKER OVERFØRING

Nettstedet vårt bruker kryptering med https. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det stå https i stedet for bare http i nettleserens adressefelt og de fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vår nettside) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Fabi AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Recruitment Manager AS, som står for systemløsningen og utvikler, drifter og vedlikeholder systemet hvor dataen din ligger. 
  • Atea AS, som vedlikeholder vår Office 365 løsning (inkl Outlook) som er e-postklienten vi benytter for kommunikasjon med deg.
  • Nettly AS, som utvikler og drifter nettsidene våre.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5.  DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må sende en mail til info@fabi.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en mail til info@fabi.no.

6. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.