Fleksibilitet er fintech-bransjens nøkkel til vekst

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/rekruttering-fintech.jpg

Den norske fintech-bransjen er i vekst, og omfatter nå alt fra innovative betalingsløsninger til spennende crowdfundingplattformer. Hva skal til for at disse selskapene kan vokse seg store? Fleksibel tilgang til spesialistkompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes.

Den norske fintech-bransjen har et unikt utgangspunkt. Vi har en teknologisk infrastruktur som ligger i verdenstoppen, og et finansielt system som holder svært høy kvalitet. Her har blant annet løsninger for ID-verifisering og sikkerhet vært avgjørende. Vi har også kompetente brukere. Nesten alle i Norge bruker smarttelefon, nettbank og betalingstjenester som Vipps.

Norske selskaper har med andre ord et meget godt utgangspunkt for å utvikle ny finansiell teknologi.

Det gjør vi også. Bransjen er i sterk vekst, og har gått fra nær sagt ingenting til 120 selskaper på få år. Denne utviklingen merker vi godt. Også blant våre kunder ser vi at behovet for fintech-kandidater øker raskt.

Til tross en spennende utvikling på hjemmebane er det imidlertid sjelden vi ser norske fintech-selskaper vokse seg store. På H2 Ventures og KPMGs Fintech100-liste er vi representert med kun ett selskap (Payr). Og ser vi på oversikter over de mest verdifulle selskapene i Europa er det ingen som er i nærheten av å komme med. Hvorfor er det sånn?

 

Skaleringsracets flaskehalser

En mulig forklaring er mangelen på risikovillig kapital i Norge. En annen flaskehals kan være at finansbransjen er så gjennomregulert at det er vanskelig for mindre aktører å navigere. Et godt eksempel på dette er kryptovaluta. Hvilke lover og regler er det som egentlig gjelder?

Disse utfordringene er imidlertid ikke særegne for Norge.

Manglende samarbeidskultur er kanskje en mer troverdig forklaring. Samarbeidet mellom fintech-selskapene i Norge er langt mer begrenset enn vi ser i mange andre land. Vi mangler et nasjonalt økosystem, og kanskje spesielt, bedre samarbeid mellom myndigheter, akademia og bransjen. Det er nettopp her ledende fintech-nasjoner som Kina, USA og Storbritannia har vært dyktige. Det er ikke tilfeldig at London, Europas ubestridte fintech-hovedstad, har fostret «unicorns» som TransferWise, Monzo, Revolut og Funding Circle i rekordfart.

Fintech-selskaper er i et skaleringsrace, der størrelse og ressurser begrenser muligheten til å ta opp konkurransen med de store finansaktørene. Skal man skalere må man gjøre det raskt – og de som lykkes er gode på å utnytte mulighetene som ligger i fleksible organisasjonsformer. Dette krever en fleksibel tilgang på spesialistkompetanse.

 

Kampen om de digitale hodene

For større finansaktører vil det ofte være naturlig å bygge opp teknologisk kompetanse in-house. Men for små- og mellomstore bedrifter er gjerne situasjonen en annen. Fintech-selskaper som vokser raskt er ofte gode på å utvikle fleksible organisasjoner. Kristo Käärmann, en av grunnleggerne av nevnte TransferWise, fremhever nettopp dette: «Bruken av uavhengige partnere har hjulpet oss med å skalere raskt. En slik organisering gjør det mulig å jobbe med mange parallelle retninger samtidig, og det med svært lave overheadkostnader».

Veksten i fintech-bransjen er drevet av nærvær til teknisk kompetanse, som spesialistkompetanse innenfor blokkjedeteknologi, kunstig intelligens og IoT. Dersom du er basert i Beijing, San Francisco, London, New York – eller andre ledende fintech-økoystemer – har man gjerne tilgang på det man trenger.

For norske selskaper kan hverdagen være en annen. Vi har foreløpig ikke bygd opp det samme økosystemet, og har dermed ikke muligheten til å «shoppe» spesialister på samme måte.

Dette kan imidlertid rekrutteringsspesialister hjelpe deg med. Konkurransen om de beste digitale hodene stor, og det kan oppleves som krevende å få tak i den kompetansen man trenger. I takt med den økende etterspørselen etter fintech-kandidater, har vi derfor bygd opp spesialistkompetanse i skjæringspunktet mellom digital og finans. Hos Fabi har alle medarbeidere utdanning og erfaring fra fagområdene vi rekrutterer til. Dette gjør at vi raskt kan sette også inn i kundens behov, og tilby den kompetansen fintech-selskaper trenger i en vekstfase.

 

Vi gir deg den fleksibiliteten du trenger

I en skaleringsfase er gjerne arbeidsbelastningen stor, og man har mange baller i luften samtidig. Man trenger tilgang til et stort nettverk med kvalifiserte kandidater med systemkompetanse. Fabi hjelper fintech-selskaper med nettopp dette. Kanskje trenger du finansiering? Eller kanskje du er på jakt etter en utvikler som kan hjelpe deg med å strømlinjeforme en ny plattform? Vi kjenner fintech-bransjen godt, og kan hjelpe med både rekruttering og utleie av dyktige konsulenter som på kort varsel kan fylle en spesialiststilling på midlertidig basis.

Fabi tilbyr den norske fintech-bransjen den fleksibiliteten som trengs for å skalere raskt og kostnadseffektivt.

Relaterte artikler

God metodikk, nettverk og solid erfaring er nøkkelen til vellykket lederrekruttering

Det er en kombinasjon av ulike faktorer som er viktig for å bringe verdi inn i en rekrutteringsprosess, og

Nye krav til kompetanse i kjølvannet av Covid-19

Norske arbeidsplasser gjennomgår dyptgripende og varige endringer som følge av pandemien. Nå må vi omstille

Hva kjennetegner fremtidens controller?

Business controllerens rolle har endret seg de siste årene, og det stiller nye krav til kompetanse og