Hvorfor bli konsulent i Fabi?

https://5241322.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/ledelse/AdobeStock_255623565.jpeg

Er du på jakt etter en utfordrende arbeidshverdag, og samtidig sette fart på karrieren i et sterkt fagmiljø innenfor økonomi og ledelse? 

Fleksibilitet, varierte arbeidsoppgaver, og mulighetene for personlig utvikling gjør konsulentyrket attraktivt for mange. Noen velger også å bruke konsulentrollen som et springbrett til fast jobb hos drømmearbeidsgiveren. Men hvorfor skal du bli konsulent i Fabi, og ikke i et større konsulenthus? 

Per Fredrik Strand er Consultant Manager på Fabis Oslo-kontor. Han forteller om et bredt tilbud for konsulenter, som omfatter muligheter for både fast ansettelse, prosjektbaserte oppdrag, og management for hire. Fabis konsulenter leies ut til økonomiavdelinger i både Oslo og Stavanger, og kan bekle operative roller som business controller, financial controller og business analyst, i tillegg til lederstillinger som head of controlling, økonomisjef, finance manager og økonomidirektør.

- Konsulentene våre jobber blant annet med rapportering, budsjettering og prognoser, samt effektivisering av funksjoner, implementering av styringsmodeller og prosessforbedring, forteller Strand.

Økonomiavdelingens etterspørsel etter konsulenter har skutt fart de siste årene, og spesielt markant er den økte etterspørselen etter økonomiledere og erfarne fagspesialister. Det er i dette segmentet Fabi har tatt posisjonen som eksperten i markedet, sier Strand.

- Det som virkelig skiller oss fra andre er det sterke fagmiløet innenfor økonomi og ledelse, sier han.

 

Sterkt fagmiljø innenfor økonomi og ledelse

Alle som jobber i Fabi har høyere økonomisk utdannelse, og flere er sertifiserte rekrutterere gjennom DNV. Selv er Strand utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og kan skilte med lang operativ erfaring fra ulike økonomiroller. Før han begynte i Fabi hadde han stillinger som controller i et tysk konsern, business controller i et helseforetak, og økonomisjef i et IT-selskap. Strand mener at bakgrunnen hans er betegnende for mange av Fabis konsulenter.

- Vi er ikke så store som selskap, men vi som jobber her er seniorer. Vi er spesialister innenfor økonomi, og det gir oss et godt utgangspunkt for å være gode rådgivere for både kandidater og kunder. Vi kjenner stillingene ut og inn fordi vi har gjort det selv, sier han.

Fabis konsulenter er primært fast ansatte medarbeidere, men over 25 år i bransjen har også resultert i et bredt nettverk av tilknyttede konsulenter. Dette er gjerne tyngre kandidater som CFO og økonomiledere, men det kan også være fageksperter innenfor økonomi og finans, forteller Strand.

- Fellesnevneren for alle konsulentene våre er at de har lang operativ erfaring, og tilhører det samme sterke fagmiljøet. Det gir oss et kvalitetsstempel, forteller han.

Unik læringsplattform

Som konsulent i Fabi får man tilgang til unike læringsmuligheter. Variasjonen i kunder, arbeidsoppgaver og bransjer gir gode muligheter for rask kompetanseutvikling.

- Jeg tror dette er litt undervurdert, og spesielt for yngre mennesker i arbeidslivet. Som konsulent får du en bratt læringskurve de første årene. Det kan gi deg verdifulle kompetansefortrinn som du kan ta med deg videre i livet, sier Strand.

 

Han fremhever også mulighetene for læring på jobben, som blir et stadig viktigere supplement til formell kompetanse. Dette gjelder også for medarbeidere i økonomiavdelinger, som stilles overfor stadig høyere krav til system- og IT-kompetanse. Det som tradisjonelt sett handlet har handlet om rapportering, handler nå vel så mye om digitale verktøy som skal gi beslutningsstøtte for strategiske veivalg. Strand er overbevist om at konsulenter har et bedre utgangspunkt for å tilegne seg denne kompetansen.

- IT har blitt en del av økonomihverdagen, og det stilles nye krav til kompetanse og læring på jobben. Gjennom å bli eksponert for ulike utfordringer, verktøy og systemer ute hos kundene, utvikler konsulentene seg i et raskt tempo. Sannsynligvis i et mye raskere tempo enn om de hadde hatt den samme stillingen over flere år, sier han.

Rask karriereutvikling

Som konsulent i Fabi vil du også jobbe for noen av landets største og mest attraktive bedrifter. Det kan være snakk om bedrifter som skal implementere nye økonomisystemer, eller bedrifter som har behov for en dyktig controller, regnskapsmedarbeider eller økonomileder i en overgangsfase. Oppdragene varer ofte mellom seks og tolv måneder.

- Ofte bistår vi kunder i overgangsfaser hvor nøkkelpersonell er på vei ut, eller i perioder hvor de opplever en stor arbeidsbelastning, forklarer Strand.

Dette gir konsulentene tilgang til spennende jobber som ikke alltid lyses ut i det åpne stillingsmarkedet. Erfaringen man får fra disse oppdragene gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og kan gi en raskere karriereprogresjon, mener Strand. Han legger til at det er vanlig at Fabis konsulenter får tilbud om fast ansettelse ute hos kunden:

- Mange får tilbud om fast ansettelse etter en periode ute. Det er helt vanlig, og noe vi støtter fullt ut om konsulentene selv ønsker det. Vi jobber med mennesker, og gjør det vi kan for å hjelpe. Det er jo også hyggelig for oss å høre at konsulentene våre har gjort en god jobb.

Tett oppfølging

Fabi er et verdidrevet selskap, og kjerneverdiene fungerer som et kompass for hver enkelt konsulent. I Fabi opptrer man profesjonelt og pålitelig, søker ny faglig innsikt hver dag, og ivaretar kundene på en måte som gjør at de blir sett, hørt og forstått. Det samme gjelder i forholdet med konsulentene, sier Strand, som jevnlig besøker kundene for å følge opp konsulentene ute på oppdrag. Det er viktig å skape tette bånd og tilhørighet.

- Vi knytter også hele konsulentnettverket sammen gjennom sosiale og faglige samlinger. Blant annet har vi konsulenttreff, som er åpne for alle konsulenter og samarbeidspartnere. Disse treffene bidrar til at vi alle blir bedre kjent med hverandre. Dette med å skape tilhørighet er svært viktig, mener Strand.

Han legger til nettverksdimensjonen, som ikke er en ubetydelig fordel når man jobber i spesialisert konsulentmiljø:

- En konsulentkarriere hos oss er ikke bare en unik mulighet til kompetanseheving, rask karriereutvikling, og tilhørighet i et sterkt fagmiljø. Man kan også bygge et stort personlig nettverk, som kan vise seg å bli nyttig ved en senere anledning i arbeidslivet.

 

Fabi utvider konsulentstaben kontinuerlig, og legger ned mye arbeid i å finne de aller beste kandidatene. Høyere utdannelse, relevant arbeidserfaring, og verdier som sammenfaller med Fabis egne vektlegges når nye konsulenter velges ut.

- Dersom du er på utkikk etter jobb innenfor økonomi eller ledelse kan du søke på en av våre utlyste stillinger, eller ta kontakt med oss på generelt grunnlag. Ofte jobber vi med stillinger som ikke lyses ut, så vi anbefaler alle om å kontakte oss for både nåværende og fremtidige jobbmuligheter, avslutter Strand.

Har du høyere økonomisk utdannelse, nysgjerrig på konsulentyrket, og ser på deg selv som engasjert, pålitelig og profesjonell? Da vil vi gjerne snakke med deg!

Relaterte artikler

Fordelene med å jobbe som konsulent i Fabi

Carl-Fredrik Schmidt er ansvarlig for Fabis konsulentavdeling. Han tror at fleksibilitet, variasjon og

Dette er fordelene med å leie en konsulent

Fabis konsulenttjenester er ideelle for deg som ikke ønsker at mangel på spesifikk kompetanse skal stoppe