Fordelene med å jobbe som konsulent i Fabi

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/AdobeStock_274348729.jpeg

Carl-Fredrik Schmidt er ansvarlig for Fabis konsulentavdeling. Han tror at fleksibilitet, variasjon og mulighetene for personlig utvikling gjør konsulentyrket attraktivt for mange.

Bruken av konsulenter innenfor økonomifaget er i vekst. Det merker vi også godt selv, med økende etterspørsel etter konsulenter som kan bekle økonomirelaterte roller. Og selv om Fabi kan tilby hele spekteret fra regnskapsmedarbeidere til økonomidirektører, er det særlig etterspørselen etter ledere som har skutt fart den siste tiden.

- Flere og flere etterspør økonomiledere, og det synes vi er gøy, forteller Fabis leder for konsulentvirksomheten, Carl-Fredrik Schmidt. 

Konsulentbistand kan være en god løsning når det oppstår et behov som bedriften ikke kan løse med egne medarbeidere. Fabis konsulenter har lang erfaring, er vant med å sette seg inn i nye oppgaver, og kan tiltre en stilling på kort varsel. Som oftest er det snakk om oppdrag på mellom seks og tolv måneder, forteller Schmidt. 

- Det kan være overgangsfaser hvor nøkkelpersonell er på vei ut, foreldrepermisjoner, eller perioder hvor bedriften opplever stor arbeidsbelastning. I disse situasjonene kan Fabis konsulenter bistå, sier Schmidt.

 

Frihet, variasjon og personlig utvikling

Fabis konsulenter er primært fast ansatte medarbeidere, men 25 år i bransjen har også resultert i et bredt nettverk av tilknyttede konsulenter. Det gjør at vi på kort varsel kan tilby dyktige konsulenter innenfor økonomistyring, finans og IT. Carl-Fredrik Schmidt peker på flere årsaker til at flere ønsker seg til konsulentyrket, men tror at frihet, variasjon og personlig utvikling veier tyngst.

- Den mest åpenbare fordelen med å jobbe som konsulent er fleksibiliteten. Det avhenger selvsagt av andre forpliktelser, og hvorvidt du er fast ansatt, men generelt sett så kan man jobbe når man selv ønsker det som konsulent. Også er det dette med variasjon. Variasjon i oppgaver, bransjer og mennesker du møter. Denne variasjonen i arbeidshverdagen får du i større grad som konsulent, forteller Schmidt.

Læring på jobben blir stadig viktigere. Ikke minst gjelder dette for bedriftens økonomifunksjon, som opplever at både forventninger og krav er i rask endring. Transaksjonsflyten automatiseres, og det brukes stadig mer tid på prognoser og analysearbeid. Det som tradisjonelt sett har handlet om rapportering om fortiden, handler nå like mye om å fremskaffe den nødvendige innsikten for fremtidige veivalg og beslutninger.

Det stilles med andre ord nye krav til kompetanse og læring på jobben. Schmidt tror konsulenter har et bedre utgangspunkt for å tilegne seg denne nye kunnskapen, og utvikle seg i et raskere tempo enn de som er i samme stilling over lengre tid.

- Man utvikler seg nok raskere enn de som sitter i samme jobben i år etter år. Som utleid konsulent må man være skjerpet, og forberedt på å prestere for den bedriften man er utleid til. Variasjonen i arbeidsoppgaver gjør at man får en kjempefin mulighet for rask progresjon, forteller han.

 

Hvorfor jobbe som konsulent hos Fabi?

Utleie av fast ansatte konsulenter har vært en rød tråd i Fabis virksomhet helt siden oppstarten. Som konsulent hos oss får man tilgang på utfordrende og spennende oppdrag innenfor økonomi eller IT. Man får anledning til å jobbe hos flere av Norges mest anerkjente selskaper, og muligheten til å bygge nettverk og bånd med andre konsulenter i Fabi, så vel som med kolleger ute hos oppdragsgiver.

- Fabi har eksistert helt siden 1995, og dette har gitt oss en solid og variert kundebase. Vi har mange store og velkjente aktører på kundelisten, men jobber også med flere spennende vekstselskaper innenfor blant annet bærekraft og miljø, forteller Schmidt. 

I tillegg til fast ansatte konsulenter, har vi også en rekke tilknyttede konsulenter som opererer gjennom egne virksomheter. Dette er gjerne tyngre kandidater og fageksperter.

- Uansett tilknytning så legger vi stor vekt på å ta vare på konsulentene våre. Det har ikke vært lett å besøke dem ute hos kundene det siste året, men jeg synes vi er flinke til å knytte konsulentnettverket sammen gjennom sosiale og faglige samlinger. De som jobber for Fabi skal føle tilhørighet. Tilhørighet er veldig viktig for oss, sier Schmidt.

Alle som jobber i Fabi har høyere økonomisk utdannelse, og flere er sertifiserte rekrutterere gjennom DNV GL. Gjennom de 25 årene vi har eksistert, har vi utviklet et omfattende nettverk, og den erfaringen som må til for å finne den riktige kompetansen raskt.

- Vi hjelper kundene våre med alt innenfor økonomirelaterte stillinger. Hovedtyngden i konsulentvirksomheten ligger nok på ulike controller-stillinger, men vi tilbyr alt fra BI-konsulenter til regnskapsmedarbeidere og økonomiledere, sier Schmidt.

Vi utvider kontinuerlig konsulentstaben vår, og legger ned mye arbeid i å finne de beste kandidatene. Vi vektlegger høyere utdannelse, relevant arbeidserfaring og verdier som sammenfaller med Fabis egne når vi velger ut nye konsulenter. Dersom du er på utkikk etter en fast jobb innen økonomi, IT eller ledelse, kan du enten søke på en av våre utlyste stillinger, eller ta kontakt på generelt grunnlag. Ofte jobber vi med stillinger som ikke lyses ut, så vi anbefaler deg å kontakte oss enten for nåværende eller fremtidige jobbmuligheter.

Har du høyere økonomisk utdannelse, nysgjerrig på konsulentyrket, og ser på deg selv som engasjert, pålitelig og profesjonell? Da vil vi gjerne snakke med deg!

Relaterte artikler

Hvorfor bli konsulent i Fabi?

Er du på jakt etter en utfordrende arbeidshverdag, og samtidig sette fart på karrieren i et sterkt fagmiljø

Dette er fordelene med å leie en konsulent

Fabis konsulenttjenester er ideelle for deg som ikke ønsker at mangel på spesifikk kompetanse skal stoppe