Høyere kompetansekrav i fremtidens økonomiavdeling

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/stian%20brandvold%20view%20ledger.webp

Stian Brandvold er Salg- og markedsdirektør i VIEW Ledger. Han tror fremtidens økonomiavdeling vil bestå av medarbeidere som ser sammenhengene mellom forretning og IT.

Kompetansehuset VIEW Ledger leverer automatiserte systemer og outsourcing av prosesser knyttet til økonomi og regnskap. Selskapet består i dag av 250 medarbeidere i Norge og Sverige, og bistår alt fra enkeltpersonforetak til multinasjonale virksomheter. Stian Brandvold er Salg- og markedsdirektør i VIEW Ledger, og forteller at den viktigste drivkraften i det daglige er å hjelpe kunder med å være i forkant. 

“Vi er et teknologiselskap som leverer ERP-systemer, effektive prosesser og rådgivning til virksomheter. I tillegg er vi på sett og vis et regnskapsbyrå, men det som skiller oss fra andre leverandører er at vi kommer fra teknologien”, forteller Brandvold.

De siste årene har vi vært vitne til store teknologiske endringer som påvirker økonomifunksjonen i store og små virksomheter. I januar ble det innført en ny digital rapporteringsstandard for skatt og avgift, SAF-T, som nå er obligatorisk for alle selskaper med bokføringsplikt. Samtidig ser vi at RPA (Robotic Process Automation) er i sterk vekst, og automatiserer manuelle prosesser ved å la programvaren utføre oppgaver som mennesker utfører i dag. Om vi ser litt lenger fram i tid kan for eksempel blokkjedeteknologi potensielt revolusjonere det tradisjonelle bokholderiet.

Regnskap og økonomistyring digitaliseres i raskt tempo, og fremtidens økonomiavdeling vil se annerledes ut enn den vi kjenner i dag. Brandvold mener at dette drives fram av en digital verktøykasse som nå har blitt tilgjengelig for alle typer virksomheter.

Tilbud Fabi

 

Store muligheter for automatisering 

“Oppgavene økonomiavdelingen håndterer er stort sett ganske like som før. Men det har kommet mange gode verktøy som nå er tilgjengelige for alle. Det er dette som er det store skiftet. Det handler om effektivitet i kombinasjon med faglig tyngde. Mulighetene for å gjøre ting med mye større grad av automatikk finnes, og det vil gi deg store effektiviseringsgevinster”, sier Brandvold. 

De siste årene har det vært store forventninger til digitale assistenter, og hvordan disse kan ta seg av oppgaver som bilagshåndtering, fakturering og lønnskjøring. Brandvold er overrasket over at digitale assistenter ikke er mer utbredt, men tror det er et enda større potensial i bedre kommunikasjon mellom økonomisystemet og andre systemer.

Innenfor robotisering er det veldig mye som kan gjøres. Selv om man bruker et moderne økonomisystem, er det fortsatt mange prosesser som går mellom dette og andre systemer. Ideelt sett skal man integrere disse for å sikre en god dataflyt. Om de ikke lar seg integrere må man flytte informasjon manuelt, og her kan roboter utføre oppgaven mye mer effektivt enn et menneske.

Digitalisering, robotisering og raskere endringstakt gir seg utslag i nye kompetansebehov. Selv om faget fortsatt dreier seg om kompliserte spørsmål knyttet til konsernregnskap, skatt og andre økonomiske vurderinger, mener Brandvold vi kan se et kompetansemessig generasjonsskifte. Han tror at de som har en solid teknologisk forståelse, på toppen av en økonomiutdannelse, vil etterspørres i stadig større grad.

 

Mye høyere kompetansekrav enn før

En økonomiavdeling består gjerne av en økonomisjef, en eller flere controllere, en regnskapssjef og regnskapsmedarbeidere. I tillegg til automatiseringen av en rekke manuelle oppgaver, ser vi nå at det stilles stadig høyere krav til breddekompetanse hos hver enkelt medarbeider. 

Kompetansekravene er mye høyere nå enn de var for bare noen år siden, mener Brandvold. Økonomisjefer sitter plutselig i en posisjon hvor innkjøp av ny teknologi, og forståelsen av hvordan datasystemer snakker sammen, er en vesentlig del av jobben. De overtar i mange tilfeller rollen en typisk IT-sjef tidligere har hatt. 

VIEW Ledger har samarbeidet med Fabi gjennom flere år, og Brandvold fremhever hvor viktig det er med riktig rekrutteringspartner når man bygger fremtidsrettede bedrifter.

“Vi har brukt Fabi i tilfeller hvor vi trenger folk, og de har vært veldig opptatt av å finne riktige profiler for fremtiden. Det er utrolig viktig for oss. Vi ansetter ikke medarbeidere for en spesifikk rolle. Vi ønsker at de som jobber hos oss skal utvikle seg, og bygge bredere kompetanse etter hvert som de høster erfaring”, sier Brandvold.

 

Fremtidens medarbeider må kunne se sammenhenger

Brandvold tror ikke at lovene eller regelverket blir noe enklere i fremtiden. Men samtidig har han stor tro på at det du må gjøre for å komme i mål med lovpålagte rapporteringer blir vesentlig forenklet. For eksempel er tidsbruken knyttet til en A-melding vesentlig redusert i forhold til hvordan det var før. Bokføringen kan også i stor grad utføres automatisk, dersom man har de rette systemene for dette.

Om fem år kommer vi ikke til å bruke så mye tid på enkle rutineoppgaver. Det blir derimot svært viktig å bruke mye tid på analyse, og sette seg i stand til å utfordre ledelsen på strategiske og operative veivalg. Da vil du ikke bare trenge folk som er gode på prosess. Vel så viktig vil det bli med medarbeidere som forstår faget, og sammenhengene mellom forretning og IT.

Tilbud Fabi

Dette betyr at fremtidens økonomiavdeling må ha medarbeidere med kompetanse innenfor rådgivning og IT i tillegg til økonomi. Brandvold er også sikker på at mennesker med høy endringsvilje vil fylle stadig flere stillinger.

En mastergrad i økonomi eller finans kan få deg et visst sted, men du må være interessert i hvordan verden beveger seg. Du må ha en sterk interesse for å lære deg systemer, og sette deg inn i nye ting fort. Du ser det allerede på de yngre på arbeidsplassen i dag, hvor rask adopsjon av ny teknologi er en naturlig del av hverdagen. Denne egenskapen vil bli et krav i fremtiden, avslutter Brandvold.

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig