Når passer det å benytte seg av management for hire?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/AdobeStock_274192322_small.jpg

Etterspørselen etter management for hire konsulenter er i vekst. I hvilke situasjoner kan denne løsningen tilføre bedriften din verdi?

De siste årene har vi sett at forventningene som stilles til økonomifunksjonen har blitt mer omfattende. Kravene fra offentlige myndigheter om dokumentasjon og rapportering har økt i kompleksitet, samtidig som nye verktøy og systemer for økonomistyring stiller nye krav til IT-kompetanse. Virksomheter gjennomfører også endringsprosesser og omstillinger oftere enn før, noe som igjen stiller nye krav til endringsledelse og kompetansebredde.

Dette er noe av bakgrunnen for at bruken av midlertidig arbeidskraft innenfor økonomifeltet øker kraftig. Dette merker vi også godt selv, med en økende etterspørsel etter management for hire (MFH) konsulenter som kan bekle økonomirelaterte roller. 

Innleide midlertidige ledere kan være en god løsning når det oppstår et midlertidig behov som ikke kan løses med egne medarbeidere. De har lang erfaring, er vant til å sette seg inn i nye roller, og kan tiltre en stilling på kort varsel. Her er noen situasjoner hvor det kan lønne seg å benytte seg av en MFH-konsulent:

  • Overgangsfaser
  • Perioder med større belastning
  • Oppkjøp og sammenslåinger
  • Digitale endringsprosesser
  • Omorganiseringer 
  • Permisjoner og sykemeldinger

Tilbud Fabi

Overgangsfaser

Er bedriften din i en overgangsfase, med en økonomisjef, CFO eller controller på vei ut? Utskiftninger er krevende for en arbeidsgiver, og kan bidra til å destabilisere driften. Det kan faktisk påvirke alt fra kundeforhold til bedriftskultur. Utskiftninger kan også være uforutsigbart. Hvem vet når du får inn en erstatter med den profilen du har sett for deg?

Oppsigelsestiden varierer i de fleste arbeidsforhold fra en til seks måneder, og i denne perioden er det avgjørende å holde stø kurs. En MFH-konsulent kan tiltre på kort varsel, og har den nødvendige tyngden, allsidigheten og kompetansen som skal til for å sikre kontinuitet til du finner riktig ressurs for fast ansettelse. Kanskje får du noen nye impulser underveis også, som gjør at du tilpasser kandidatprofilen?

 

Perioder med større belastning

I enkelte perioder vil du kanskje også møte utfordringer som krever en midlertidig forsterkning av økonomifunksjonen. Dette kan skyldes en arbeidsintensiv periode med budsjettering og rapportering, eller avgrensede prosjekter som bygging av dashboards og implementering av nye styringsmodeller- og verktøy. Gjennom en kombinasjon av lang operativ erfaring og et sterkt faglig nettverk, vil en MFH-konsulent gi deg ekstra støtte i slike perioder. MFH-konsulenter kan også, innenfor de fagområdene de selv besitter spesialistkompetanse, lede prosjekter og sørge for at belastende perioder gjennomføres smidigere.

 

Oppkjøp og fusjoner

Management for hire kan være en aktuell løsning i forbindelse med strategiske endringer som oppkjøp eller fusjoner. Dette er høyrisiko aktiviteter, med store muligheter for kostbare feiltrinn, så i disse situasjonene er det kanskje ekstra viktig med nøytrale øyne som kan se virksomheten utenfra. 

Den aller største utfordringen ved oppkjøp er ikke selve oppkjøpet, men hva man skal gjøre med det man kjøper. Det er derfor man sier at beslutningen om riktig vekststrategi bør være objektiv. Uten påvirkning av interne forhold og kulturelle føringer, kan MFH-konsulenten lede slike løp med best mulige forutsetninger. 

Et M&A oppdrag kan ha en varighet på så lite som noen få uker. Alternativt kan du leie en ressurs noen timer eller dager i uken over en lengre periode. Det er nettopp denne fleksibiliteten som gjør management for hire egnet for bistand til oppkjøp og fusjoner.

 

Digitale endringsprosesser

Det siste året har digitaliseringen av næringslivet gått på høygir. Fremveksten av nye skybaserte teknologiske verktøy, og Skatteetatens krav om SAF-T rapportering, er to viktige drivere. Men det er først og fremst COVID-19 som gjør at utviklingen har skutt fart den siste tiden. 

For å gjennomføre digitale endringsprosesser kan det være lønnsomt å leie inn en erfaren og kvalifisert leder som har «gjort det før». I Fabi har vi gjennom flere år posisjonert oss i krysningspunktet mellom økonomi, IT og ledelse. Det gjør at vi i dag har en sterk digital kompetanse in-house, og et bredt nettverk av ledere og spesialister innenfor effektivisering og prosessforbedring. Vi opplever også at MFH-konsulenter med denne profilen proaktivt kontakter oss, noe som igjen styrker nettverket vi kan tilby kundene våre.

 

Omorganiseringer

En omorganisering vil nesten alltid få konsekvenser for virksomhetens medarbeidere. Ikke sjelden må noen slutte, og eksisterende medarbeidere kan bli tildelt nye arbeidsoppgaver. Når det gjøres slike endringer, stilles det krav til arbeidsgiver som skal sikre en ordentlig prosess.

En vellykket omorganisering krever imidlertid mer enn bare å ha orden på det juridiske. Det er også nødvendig med god ledelse, og aller helst en erfaren endringsleder med sterke kommunikative og mellommenneskelige ferdigheter. Gode endringsledere lykkes med å samle hele virksomheten i «samme båt», og reduserer sannsynligheten for at medarbeidere faller av (eller verre, slutter i jobben) underveis. 

Nøkkelen i omorganiseringer er god endringsledelse, slik at hele virksomheten forstår behovet for endring. I disse situasjonene kan det være lurt å få inn en leder utenfra, som verken har bindinger til virksomheten, eller ambisjoner om å konkurrere om fremtidige stillinger.

Tilbud Fabi

 

Permisjoner og sykemeldinger

Behovet for midlertidig arbeidskraft kan også melde seg ved permisjoner og sykemeldinger. En MFH-konsulent kan fylle den nødvendige nøkkelrollen i økonomifunksjonen samme uke som behovet oppstår, og bistå bedriften din så lenge du ønsker. 

FABi har et bredt nettverk med kompetente og erfarne konsulenter til managment for hire oppdrag innenfor økonomi, finans og IT. Det betyr at vi raskt er i stand til å identifisere, kontakte og presentere aktuelle kandidater, slik at mangel på kompetanse ikke forsinker eller stopper planlagte prosjekter, omstillinger eller den daglige driften i bedriften din.

Relaterte artikler

Management for hire: Rask tilgang på riktig lederkompetanse

Management for hire gir bedrifter den faglige ballasten som trengs i spesielle situasjoner. Slike oppdrag

Hva er management for hire?

Management for hire (MFH), eller interimledelse, er et samlebegrep for ledere og erfarne konsulenter som