Management for hire: Rask tilgang på riktig lederkompetanse

https://5241322.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5241322/bilder/sider/hjem/fabi-12.jpeg

Management for hire gir bedrifter den faglige ballasten som trengs i spesielle situasjoner. Slike oppdrag dreier seg om noe mer enn å fylle en midlertidig stilling, sier Per Ivar Bøe, innleid CFO i Nokas Verdihåndtering.

Nokas Verdihåndtering er en leverandør av verdihåndtering til banker, private næringsdrivende og offentlige virksomheter. Med over 600 medarbeidere fordelt på fire nordiske land, og med virksomhet i en bransje i rask endring, er arbeidsdagene i selskapets økonomiavdeling sjeldent like. 

- Jobben som innleid CFO i Nokas gir meg en spennende og variert arbeidshverdag, forteller Bøe.

De siste årene har forventningene til økonomifunksjonen blitt mer omfattende. Kravene fra offentlige myndigheter om dokumentasjon og rapportering har økt i kompleksitet, samtidig som nye verktøy og systemer for økonomistyring stiller nye krav til IT-kompetanse. Virksomheter gjennomfører også endringsprosesser oftere enn før. 

- Alt dette stiller nye krav til kompetansebredde i økonomiavdelingen, sier Bøe.

Tilbud Fabi

 

Bred erfaringsbakgrunn gir merverdi

I tillegg til erfaringer som CFO, har Per Ivar Bøe jobbet som konsulent i nærmere 20 år. Først i McKinsey og PwC, og deretter som selvstendig konsulent. Det er kombinasjonen av faglige utfordringer og operativ jobbing som motiverer han.

- Jeg trives svært godt i møtet med nye utfordringer, og samtidig er jeg en person som liker å komme raskt i gang. Jobben som interimleder gir meg det beste fra begge verdener, sier han.

 

Utfordringene Bøe viser til kan dreie seg om restruktureringer, kriseledelse, prosjekter, oppkjøp eller perioder med ekstra stor arbeidsbelastning i økonomiavdelingen. I slike situasjoner kan erfarne konsulenter tiltre raskt, og tilføre virksomheten den nødvendige tryggheten og kompetansen.

- En av de største fordelene med management for hire er den raske tilgangen på senior kapasitet. Vi er vant med at det forventes at man løper fra første dag, forteller Bøe.

Han mener likevel at det er den varierte erfaringsbakgrunnen som gir størst verdi for bedriften. Som management for hire-konsulent har man de fleste verktøyene i kassa.

- Det er ikke bare snakk om å fylle et hull. Management for hire konsulenter har en variert erfaringsbakgrunn, og har ofte vært borti liknende problemstillinger før. Det betyr at vi kan ta med oss verdifull erfaring og nye perspektiver inn i bedriftene vi jobber for, forteller han.

 

Avgjørende med fleksibilitet og faglig ballast

Dyktige management for hire konsulenter har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. De er trygge på seg selv, tilpasningsdyktige og profesjonelle. De har også evnen til å stille de riktige spørsmålene, og kan fange opp en bedrifts hovedutfordringer i løpet av en samtale.

- Vi trives godt med usikkerhet i arbeidshverdagen. Også er det selvfølgelig viktig med faglig ballast. 20 år som konsulent har gitt meg en bred base med erfaringer, sier Bøe.

Han tror også at mange management for hire konsulenter er opptatt av å anlegge et bredt perspektiv når de går inn i nye virksomheter.

- Det er nettopp muligheten til å jobbe strategisk som gjør jobben min som CFO i Nokas så spennende, avslutter han. 

I Fabi har vi lang erfaring med management for hire. Vi forstår kompetansebehovet ditt raskt, har et bredt kandidatnettverk, og kan tilby økonomiledere og tyngre fagspesialister som økonomisjefer, business controller, konsernregnskapssjefer og prosjektledere. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å løse dagens eller fremtidens behov.

Tilbud Fabi

Relaterte artikler

Hva er management for hire?

Management for hire (MFH), eller interimledelse, er et samlebegrep for ledere og erfarne konsulenter som

Når passer det å benytte seg av management for hire?

Etterspørselen etter management for hire konsulenter er i vekst. I hvilke situasjoner kan denne løsningen