Hvorfor velge Fabi når du trenger en Management for hire-konsulent?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/Stock%20images/management%20for%20hire.jpeg

Management for hire er en god løsning når du trenger en interimleder eller spesialist på kort varsel. Fabi er nisjeaktøren som gir deg Management for hire-konsulentene innenfor økonomi, IT og ledelse.

Management for hire (MFH) handler om å fylle en lederstilling, eller en tyngre spesialiststilling, på midlertidig basis. Det kan dreie seg om prosjekter, ryddejobber, omstillingsprosesser eller omorganiseringer som krever ekstra erfaring eller kompetanse i en begrenset periode. Fabi har et bredt nettverk med kompetente og erfarne konsulenter til managment for hire oppdrag innenfor økonomi, finans og IT. På kort varsel kan vi blant annet bidra med:

  • Strategi- og forretningsutvikling
  • Budsjettering, rapportering og implementering av styringsmodeller og verktøy
  • Effektivisering og prosessforbedring

MFH-konsulenter er en god løsning når det oppstår et midlertidig behov som ikke kan løses med egne medarbeidere. De har lang erfaring, er vant til å sette seg inn i nye roller, og kan raskt tiltre en stilling eller prosjekt. Men hvorfor skal du ta kontakt med Fabi når du vurderer management for hire?

Tilbud Fabi

 

Vi forstår kompetansebehovet ditt raskt

Behovet for management for hire-tjenester kan oppstå når du minst venter det. Da er det avgjørende med en erfaren og trygg sparringspartner, slik at man raskt kan identifisere kompetansebehovet. Alle som jobber i Fabi har høyere utdannelse, og erfaring og kompetanse som gjør oss til kvalifiserte rådgivere innenfor våre spesialistområder. Vårt motto er «spesialister som rekrutterer spesialister». 

Kanskje du skal i gang med en restrukturering av virksomheten? Eller kanskje planlegger du en omlegging av IT-systemene? I Fabi har vi rådgivere som forstår kompetansebehovet ditt. Man kommer raskere i gang om man snakker samme språk. 

 

Tilgang til et stort kandidatnettverk

Det er stor rift om ledere og spesialister i markedet, og kanskje spesielt om kandidater med teknisk spesialistkompetanse. 25 års erfaring har gitt oss et stort nettverk som kommer kundene våre til gode. Hver eneste dag er vi i kontakt med dyktige ledere, økonomer og IT-spesialister, og det gjør at vi til enhver tid vet hva som rører seg i markedet. Vi opplever også at MFH-konsulenter proaktivt kontakter oss for å tilby tjenestene sine, og dette styrker nettverket vi kan tilby kundene våre.

Dette kommer i tillegg til et stort nettverk av tilknyttede MFH-konsulenter. I sum betyr det at vi raskt er i stand til å identifisere, kontakte og presentere aktuelle kandidater, slik at mangel på spesifikk kompetanse ikke forsinker eller stopper planlagte prosjekter, omstillinger eller daglig drift.

 

Spesialistkompetanse innenfor økonomi, finans og IT

Når du vurderer ulike leverandører kan det være lurt å tenke over hva slags  samarbeidspartner som passer best for dine behov. Noen er typiske generalister, og kan hjelpe deg på tvers av vertikaler og kompetanseområder, mens andre er spesialister. Fabi er en leverandør av spesialistkompetanse innenfor økonomi, finans og IT.

Fabi er et selskap som legger stor vekt på personlige og tette relasjoner med dem vi jobber med, i kombinasjon med høy fagkompetanse. Dette vet vi er en stor fordel. Management for hire oppdrag er ofte nøkkelroller for en periode, og da er det essensielt at den rette kandidaten lykkes med den jobben man er leid inn for å utføre. Innenfor management for hire tilbyr vi økonomiledere og tyngre spesialister som:

  • CFO
  • Økonomisjef
  • Business controller
  • Konsernregnskapssjef
  • CTO
  • Prosjektledere

Mange spesialiststillinger i dag befinner seg i dag i skjæringspunktet mellom økonomi og IT, og vårt digitale tjenesteområde bygger bro mellom disse fagområdene. Det betyr at du i tillegg til de mer tradisjonelle økonomifunksjonene også har tilgang på digitale spesialister.

Vår jobb er å identifisere, kontakte og presentere aktuelle MFH-konsulenter. Vi bistår også som sparringspartner og rådgiver i utvelgelsesprosessen, og sørger for kvalitetssikring av selve prosessen. 

Tilbud Fabi

Relaterte artikler

Management for hire: Rask tilgang på riktig lederkompetanse

Management for hire gir bedrifter den faglige ballasten som trengs i spesielle situasjoner. Slike oppdrag

Hva er management for hire?

Management for hire (MFH), eller interimledelse, er et samlebegrep for ledere og erfarne konsulenter som

Når passer det å benytte seg av management for hire?

Etterspørselen etter management for hire konsulenter er i vekst. I hvilke situasjoner kan denne løsningen