Hva er management for hire?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/Fabi%20Theme%202020/Images/np_Professional%20woman%20wearing%20eyeglasses_41WJN0_free.png

Management for hire (MFH), eller interimledelse, er et samlebegrep for ledere og erfarne konsulenter som tilbys bedrifter i en avgrenset periode. Management for hire kan være en god løsning når det oppstår et midlertidig behov som ikke kan løses med egne medarbeidere.

Fabi kan bistå om bedriften din trenger:

 • En ekstra ressurs i en overgangsfase
 • Støtte i perioder med stor belastning på økonomifunksjonen
 • Profesjonell bistand i forbindelse med oppkjøp og sammenslåinger
 • Stødig ledelse og gjennomføring av digitale endringsprosesser
 • Hjelp i forbindelse med en omorganiseringer
 • Kontinuitet ved permisjoner og sykemeldinger

 

Fordelene med management for hire

MFH-konsulenter har lang erfaring, og tilfører bedriften spesialistkompetanse i en avgrenset periode. De kan også tiltre, og sette seg inn i nye virksomheter, roller og utfordringer, raskt. MFH-konsulenter tar med seg en annen type kompetanse, og nye perspektiver inn i virksomheten.

Det kan bidra til å stille nye krav, løfte medarbeidere inn i nye roller, og snu utfordrende situasjoner med høy grad av profesjonalitet. Management for hire er også forbundet med lav risiko. Som oftest slipper du arbeidsgiveransvaret, og på den måten unngår du også tilleggskostnader.

Tilbud Fabi

 

Hvordan Fabi bistår

Innenfor management for hire tilbyr vi økonomiledere og tyngre spesialister som CFO, økonomisjefer, business controllere, og konsernregnskapssjefer. De kan raskt gå inn i virksomheten din, og løse oppdrag som strategi- og forretningsutvikling, budsjettering, rapportering og implementering av styringsmodeller.

Fabis MFH-konsulenter har lang operativ erfaring, og er del av et sterkt faglig nettverk. Det gir bedriften din merverdi i forhold til alternative løsninger i markedet.

Oppdragene vi løser for kundene våre omfatter blant annet:

 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Budsjettering og rapportering
 • Avstemming og månedsavslutning
 • Løpende regnskapsføring
 • Utarbeidelse av regnskap
 • Implementering av styringsmodeller
 • Kostnadsforbedring
 • Risikostyring og compliance
 • Endringsledelse
 • Prosessforbedring
 • Effektivisering av funksjoner
 • Implementering av BI dashboards

 

Konsulentene våre

Fabi har et bredt nettverk av tilknyttede MFH-konsulenter, med lang ledelseserfaring og/eller erfaring fra ulike roller i økonomifunksjonen. Alle som jobber for oss har også vært gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess.

Vi er opptatt av faglig tyngde, men vel så viktig er det at konsulentene våre er engasjerte, pålitelige, profesjonelle og dynamiske. Økonomifunksjonen er i rask endring, og kompetansen som tilbys gjennom Fabi skal alltid være oppdatert og fremtidsrettet.

I tillegg til våre egne konsulenter, har vi et stort nettverk av frittstående MFH-konsulenter, underleverandører og samarbeidspartnere. Hver eneste dag er vi i kontakt med dyktige ledere og økonomer. Det gjør at vi til enhver tid vet hva som rører seg i markedet. 

Summen av egne og frittstående MFH-konsulenter betyr at vi raskt er i stand til å presentere aktuelle kandidater, slik at mangel på kompetanse ikke forsinker eller stopper planlagte prosjekter, omstillinger eller daglig drift.

 

Hvorfor velge Fabi?

Fabi er en nisjeaktør som spesialiserer seg på kompetanse innenfor økonomi, ledelse og IT. Vi er også et forholdsvis lite byrå, og legger vekt på tette samarbeid og personlige relasjoner til både kunder og kandidater. 

Tung fagforståelse: Behovet for management for hire kan oppstå når du minst venter det. Da er det viktig med en erfaren og trygg sparringspartner, slik at du raskt kan identifisere kompetansebehovet i din virksomhet. Alle som jobber i Fabi har høyere økonomisk utdannelse, og den erfaringen som trengs for å være kvalifiserte rådgivere innenfor våre spesialistområder. 

Bredt kandidatnettverk: FABi har et bredt nettverk, med kompetente og erfarne konsulenter til managment for hire oppdrag innenfor økonomi, finans og IT. Det betyr at vi til enhver tid sitter med oppdatert kunnskap om markedet, og vil raskt være i stand til å presentere aktuelle kandidater.

Spesialistkompetanse: Vi tilbyr tyngre spesialister og økonomiledere som CFO, økonomisjefer, business controllere og konsernregnskapssjefer. Mange spesialiststillinger befinner seg i dag i skjæringspunktet mellom økonomi og IT, og vårt digitale tjenesteområde bygger bro mellom disse fagområdene. Det betyr at du i tillegg til de mer tradisjonelle økonomifunksjonene også har tilgang på digitale spesialister.

Engasjerte medarbeidere: Det å være i forkant innebærer en nær dialog med både kunder og kandidater. Vi må vite hvordan kompetansebehovet utvikler seg. Som kunde i Fabi føler man seg hørt og forstått, og kjenner på at vi brenner for jobben. På den måten utvikles varige relasjoner.

Lang erfaring: Med over 25 års historikk i bransjen, har vi opparbeidet oss lang erfaring og kunnskap om hva som gir best effekt for kundene våre. Våre management for hire konsulenter går inn i økonomirelaterte roller, og kan blant annet bistå med strategi- og forretningsutvikling, budsjettering, rapportering og implementering av styringsmodeller.

Personlige relasjoner: I Fabi legger vi stor vekt på personlige relasjoner med dem vi jobber med. Dette vet vi er en fordel. Management for hire oppdrag er ofte nøkkelroller for en periode, og da er det avgjørende at kandidaten lykkes med jobben man er leid inn for å utføre. 

Tilbud Fabi

 

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å løse dagens eller fremtidige behov. Vår jobb er å identifisere, kontakte og presentere aktuelle MFH-konsulenter. Vi bistår også som sparringspartner og rådgiver i utvelgelsesprosessen, og sørger for kvalitetssikring av selve prosessen. 

Relaterte artikler

Management for hire: Rask tilgang på riktig lederkompetanse

Management for hire gir bedrifter den faglige ballasten som trengs i spesielle situasjoner. Slike oppdrag

Når passer det å benytte seg av management for hire?

Etterspørselen etter management for hire konsulenter er i vekst. I hvilke situasjoner kan denne løsningen