Dette bør du spørre om på jobbintervjuet

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/AdobeStock_216821097.jpeg

Et jobbintervju skal ikke bare gå èn vei. Her er 9 gode spørsmål, som hjelper deg med å kartlegge om arbeidsgiveren er den riktige for deg.

Når du stiller spørsmål, oppfordrer det til dialog, og viser at du er interessert og engasjert. Det er også en mulighet til å vise at du har forberedt deg godt. Men kanskje viktigst av alt: Om du stiller gode spørsmål, får du kartlagt om arbeidsgiveren er den riktige for deg. Dét er ikke alltid like enkelt å lese ut fra nettsider og jobbannonser.

I en intervjusituasjon anbefaler vi å fokusere på tre overordnede temaer som er vanskelig å lese seg til på forhånd:

 • Måling av suksess
 • Arbeidsmiljø og bedriftskultur
 • Faktiske krav til rollen

 

Måling av suksess

Om du er opptatt av hvordan prestasjonene dine blir målt, viser du med tydelighet at du er opptatt av å gjøre en god jobb. Men spørsmål om KPI-er og prestasjonsmålinger er ikke bare en salgspitsj. Slike spørsmål går også inn i kjernen av stillingen, et klarere bilde av hva som forventes, og et innblikk i hva det vil si å være dyktig hos den aktuelle arbeidsgiveren.

Det er nemlig ikke alltid gitt ut fra stillingsbeskrivelsen. De kan være altomfattende, og liste opp mot 10-15 ansvarsområder. Men kanskje er det bare er to-tre av disse som vil være utslagsgivende for hvordan du presterer? Og kanskje HR og linjeleder har ulik oppfatning av hva det vil si å gjøre en god jobb?

Ved å stille disse spørsmålene får du vite mer om hva som faktisk kreves:

 • Hva ser du for deg at den som ansettes skal oppnå innen seks måneder? 
 • Hva er stillingens KPI-er?
 • Hva er det som, historisk sett, har differensiert de virkelige gode fra de mindre gode i denne rollen?

 

Arbeidsmiljø og bedriftskultur

I en rekrutteringsprosess leser vi alltid mellom linjene, og ser blant annet på personlighet, endringsvilje og læringsvilje hos kandidatene. Vi forsøker ikke bare å finne folk som har den beste kompetansen innenfor økonomi og IT; vel så viktig er det at kandidaten passer godt inn i arbeidsmiljøet. Denne evalueringen bør gå begge veier. Passer du ikke inn i miljøet er sannsynligheten stor for at du ikke vil trives, og snart vil være i gang med en ny søkeprosess.

Når du skal kartlegge miljø og kultur gjelder det å spørre om forhold som får intervjueren til å åpne seg. Ikke spør direkte om kjerneverdier, normer og holdninger som forventes på arbeidsplassen. Det er gjengitt på nettsider og i stillingsbeskrivelser, og reflekterer ikke nødvendigvis den faktiske situasjonen.

Vi anbefaler heller at du stiller disse spørsmålene:

 • Hva liker du aller best med å jobbe her?
 • Hva slags type mennesker er det som trives hos dere? 
 • Kan du gi et eksempel på hvordan dere omgås utenfor arbeidsplassen?

 

Faktiske krav til rollen

I en stillingsbeskrivelse er det gjerne listet opp en rekke arbeidsoppgaver og egenskaper som er nødvendig for å lykkes i en rolle. Men hva innebærer dette i praksis? Hva er fordelingsnøkkelen for de ulike oppgavene? Og hvilke utviklingsmuligheter og kompetansehevingsprogrammer finnes for å håndtere potensielle utfordringer? En dialog rundt disse spørsmålene kan åpne opp for en dialog rundt hvordan du har løst slike utfordringer i tidligere jobber.

Her er tre gode spørsmål du kan stille for å kartlegge rollen nærmere:

 • Hvilke utfordringer forventer du at jeg vil møte i denne rollen?
 • Kan du beskrive en typisk dag eller uke?
 • Kan du gi meg et eksempel på et prosjekt jeg vil jobbe med?

Internett flyter over med lister over gode spørsmål til intervjuet, og det kan absolutt være lurt å skumme gjennom noen av disse. Men det er minst like viktig å tenke over hva du vil oppnå med spørsmålene dine.  

Relaterte artikler

Sjekk disse seks tingene før du signerer jobbtilbudet

Har du fått tilbud om ny jobb? Her er 6 ting du bør tenke over før du skriver under på arbeidsavtalen. Når