Rekruttering

Vi har mer enn 20 års erfaring med rekruttering av på alle nivåer innen økonomistyring, finans og digital.

Vi har selv utdanning og operativ erfaring fra fagområdene vi rekrutterer til. Det gir oss gode  forutsetninger for å være en konstruktiv rådgiver og sparringspartner for deg underveis i prosessen.

Søker på en konkret stilling
Vi oppfordrer deg til å legge inn så utfyllende informasjon som mulig i vårt system, og laste opp relevante vedlegg for at vi skal kunne vurdere din bakgrunn best mulig. Etter utløp av søknadsfristen, gjør vi en grundig vurdering av alle søkere før vi kontakter de mest aktuelle kandidatene for intervju hos oss. Når prosessen er ferdigstilt, vil alle søkere få en tilbakemelding på mail.

Vi etterstreber at du som kandidat skal få god informasjon og rådgivning underveis i prosessen og at du skal oppleve oss som profesjonelle, engasjerte og pålitelige. 

Generell registrering av CV i vår database 
Vi oppfordrer deg til å holde din profil oppdatert da du lettere vil kunne kontaktes i forhold til relevante stillinger vi jobber med. Ser vi at du har en relevant bakgrunn for oss tar vi kontakt med deg for en generell samtale.

Se våre utlyste oppdrag her:

KONTAKT FABI