Økonomer som rekrutterer økonomer

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/AdobeStock_379624396.jpeg

Når man rekrutterer økonomer er det en fordel å kjenne økonomifaget selv, sier Recruitment Specialist i Fabi, Nargis Sediqi.

Kjerneverdiene dynamisk, engasjert, pålitelig og profesjonell har utgjort ryggraden til Fabi helt fra starten av, og fungerer i dag som et kompass for hver enkelt medarbeider. Det kjenner Nargis Sediqi seg godt igjen i. Etter drøye to måneder som Recruitment Specialist ved Fabis kontor i Stavanger, kan hun fortelle om gode utviklingsmuligheter, nære kunderelasjoner, og dyktige rådgivere med direkte erfaring fra økonomi, finans og ledelse. 

- Det er forståelsen for økonomifaget som skiller oss fra andre. Vi skal ikke levere på alt, men til gjengjeld er vi spesialister på økonomi og finans, forteller hun.

Sediqi tar for tiden en mastergrad i skatt og avgift ved siden av jobben, og skriver mastergrad om økonomisk kriminalitet i flernasjonale selskaper. Hun har tidligere jobbet i Bate boligbyggelags økonomiavdeling, og vært utleid controller i Norsk Olje og Gass gjennom VIEW Ledger. Den opprinnelige karrieredrømmen var å bli skatterådgiver. Hun angrer imidlertid ikke et sekund på overgangen fra å jobbe med tall til å jobbe med mennesker.

- Jeg merket med en gang at jeg ville trives hos Fabi. Du får utfordret deg på en helt annen måte i møtet med mennesker, enn om du sitter bak en PC for deg selv, sier hun.

Tilbud Fabi

 

Økonomiforståelse gir kundeforståelse

Ansatte i Fabi har høyere økonomisk utdannelse, og flere er sertifiserte rekrutterere gjennom DNV GL. Gjennom 25 år har konsulent- og rekrutteringsselskapet opparbeidet et omfattende nettverk, og den erfaringen som må til for å finne den riktige kompetansen.

- Rådgiverne våre har faglig tyngde, og erfaring fra rollene de rekrutterer til. Det gjør at vi forstår behovet til våre kunder, og sørger for at de får den riktige kompetansen, sier Sediqi.

Pålitelighet og profesjonalitet har alltid vært en fundamentert del av Fabis verdigrunnlag. Mye av dette dreier seg om kvalitet i leveransene, kontinuerlig utvikling av egen organisasjon, og en stadig jakt på ny faglig innsikt. Men Sediqi tror også at kompetansebredden blant rådgiverne spiller inn. I Fabi jobber det mennesker som tidligere har bekledd roller som økonomiledere, controllere, konsulenter og regnskapsførere.

- Jeg tror faktisk at det er kompetansebredden som er vår største styrke. Alle rådgiverne våre er høyt utdannede, og besitter ulik kompetanse som komplementerer hverandre på en god måte, sier hun.

 

Personlig oppfølging og engasjement

Til tross for en stor faglig bredde, og kontorer i både Stavanger og Oslo, er Fabi er et forholdsvis lite og personlig selskap. Gjennom tett oppfølging skal kundene føle seg hørt, sett og forstått. De skal kjenne på at vi brenner for det vi jobber med, forklarer Sediqi. Hun tror også at de nære relasjonene til kundene er avgjørende for å holde seg oppdatert på kompetansekravene i markedet. Økonomifunksjonen er i rask endring, med økt digitalisering og automatisering som sentrale kjennetegn. Her gjelder det å være i forkant.

- Vi jobber nok på en annen måte enn de store rekrutteringsselskapene, og legger stor vekt på personlig oppfølging og tette bånd med kundene våre, sier hun.

Men det er ikke bare kundene Fabis rådgivere jobber tett sammen med. På Stavanger-kontoret er det fem ansatte. De kjenner hverandre godt, og deler et nært og godt arbeidsmiljø, forteller Sediqi. Og som rådgiver i et lite team møter man varierte utfordringer hver eneste dag.

- Det at vi er så få betyr at det ikke finnes noen typisk arbeidshverdag. I Fabi jobber vi sammen om et bredt spekter av problemstillinger, mennesker og aktører hver eneste dag. Det er noe av det jeg liker aller best med jobben, sier hun.

 

Ettertraktede regnskapsførere og revisorer

Fabi tilbyr både management for hire, konsulentutleie og rekrutteringstjenester

En management for hire konsulent kan fylle en lederrolle på midlertidig basis, og ta seg av oppgaver som strategi- og forretningsutvikling, budsjettering, rapportering og implementering av styringsmodeller. Fabi har også en stab av fast ansatte konsulenter, og et stort nettverk av tilknyttede spesialister innenfor økonomi, finans og regnskap i både Stavanger og Oslo. Konsulentene utfører gjerne oppdrag ute hos kundene i forbindelse med prosjekter og permisjoner, eller når det er behov for kompetanse kundene ikke besitter selv. Når kundene har behov for fast ansatte, hjelper Fabi dem med både annonsert rekruttering og headhunting, eller en kombinasjon.

Sediqi jobber på tvers av alle tjenesteområdene, og forteller at økonomiledere, controllere og spesialister innenfor rapportering, analyse og økonomisystemer er spesielt ettertraktede i dagens arbeidsmarked.

- Akkurat nå er det en sterk etterspørsel etter regnskapsførere og revisorer, og kanskje spesielt etter kandidater med mastergrad i revisjon, sier hun.

Arbeidslivet er imidlertid i endring, og i fremtiden vil det stilles nye krav til økonomifunksjonen. Det vil etterspørres kandidater som evner å tilpasse seg nye oppgaver raskere enn før, og som har nysgjerrigheten som trengs for å utforske ny teknologi. I Fabi legger man derfor stor vekt på å forstå hvilke personlige egenskaper som er viktige for å lykkes i jobben. Da er det viktig å ha «gjort det selv».

-Når man rekrutterer økonomer er det en fordel å kjenne økonomifaget selv. I Fabi er vi økonomer som rekrutterer økonomer, avslutter Sediqi.

Tilbud Fabi

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig