Hva kjennetegner en god CFO?

https://5241322.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/panorama/original/AdobeStock_300901190.jpeg

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor boksen, sier Maria Angela Sierra, Sr. Recruitment & Research Specialist i Fabi. 

CFO-rollen har de siste årene utviklet seg til å bli en av de mest sentrale rollene i virksomheten: Dagens CFO produserer ikke bare resultatrapporter og analyser, men fungerer også som toppledelsens strategiske rådgiver. Dette handler mye om at næringslivet i økende grad er datadrevet og vekstfokusert.

Den nye rollen stiller også nye krav til ferdigheter, egenskaper, og ikke minst, selve rekrutteringsprosessen, forteller Maria Angela Sierra, Sr. Recruitment & Research Specialist i Fabi. Sierra har jobbet med rekruttering og utleie av økonomiledere i syv år, og har i tillegg erfaring fra stillinger som revisjonsleder i både EY og Deloitte. Hun er derfor godt kjent med hvordan CFO-rollen har utviklet seg det siste tiåret. 

- Tidligere var den mer begrenset til analyse, compliance og regnskap. Det handler fortsatt mye om disse tingene, men dagens CFO har et større strategisk og forretningsmessig ansvarsområde enn før. Det krever andre ferdigheter enn den tradisjonelle CFO-en hadde, forklarer hun.

Tilbud Fabi

Nye krav til ferdigheter og egenskaper

Gode kommunikasjonsferdigheter, for eksempel, er langt viktigere nå enn før. En god CFO skal være en god sparringspartner, og samtidig en sterk leder som evner å guide organisasjonen i riktig retning. Det betyr at man må klare å engasjere mennesker på alle nivåer, forklarer Sierra.

- En dyktig CFO har helhetsblikket, og fungerer som rådgiver for både ledergruppe og eiere. Det stiller nye krav til kommunikative ferdigheter, legger hun til.

Med fremveksten av tek i økonomifunksjonen, ser man også at tilpasningsdyktighet og teknologiforståelse er viktigere enn før. Økonomiledere sitter i dag i en posisjon hvor innkjøp av teknologi, og en overordnet forståelse av hvordan datasystemer snakker sammen, er en vesentlig del av jobben. Mange overtar noen av oppgavene en typisk IT-sjef har hatt før, sier Sierra. 

- Disse endringene kommer bare raskere og raskere. I tillegg til automatiseringen av rutineoppgaver, ser vi at regnskap og økonomistyring digitaliseres. De som har en solid teknologisk forståelse på toppen av de mer tradisjonelle grunnferdighetene, vil etterspørres mer og mer, tror hun.

Utviklingen på teknologisiden betyr også at dagens økonomiledelse har bedre tilgang til sanntidsinformasjon om virksomhetskritiske parametre. Dyktige CFO-er bruker dette til å forbedre eksisterende prosesser, eller analysere seg fram til nye vekstmuligheter for bedriften.

- Fremoverlente CFO-er bidrar til å skape nye forretningsområder. Her kommer blant nysgjerrighet og kreativitet inn i bildet. Fremtidens økonomileder er ikke bare en tallknuser, men er også en pådriver i arbeidet med forretningsutvikling og innovasjon, sier Sierra.

Situasjonen avgjør hvem du trenger

Det er like fullt noen grunnkvaliteter, eller absolutte kompetansekrav, som fortsatt gjør seg gjeldende. En CFO er øverste leder av fagområdene økonomi og finans. Det betyr at man ikke kommer unna fagkompetanse, formell utdanning, og gjerne også bransjeforståelse, sier Sierra.

- Det vil alltid være en forutsetning at kandidaten er sterk på finansiell og strategisk analyse. Man kommer heller ikke utenom høyere utdannelse. De aller fleste vi rekrutterer har enten en MBA, eller en mastergrad i økonomi eller finans, forklarer hun.

Det er til syvende og sist bedriftens størrelse eller vekstfase som er avgjørende for hvem som er den riktige CFO-en. I mindre selskaper bekler man gjerne flere roller, og er ansvarlig for en rekke operative fagområder. Her trengs det en bred kompetansebakgrunn, som i tillegg til virksomhetsstyring kan omfatte kunnskap om IT-systemer og kapitalinnhenting. I større selskaper er funksjonene naturlig nok mer spesialiserte, og rollen blir mer rådgivende. Typiske områder utover rapportering, som ligger under CFO i store selskaper, er skattespørsmål, risikoanalyse, og fusjoner og oppkjøp.

- Den siste tiden, og spesielt i kjølvannet av de nye rapporteringskravene i EUs taksonomi, har vi opplevd økt etterspørsel etter kompetanse på bærekraftsrapportering også. I store selskaper blir CFO-en et slags informasjonsknutepunkt i organisasjonen, så her er det evnen til å forstå helhetsbildet som blir avgjørende. I mindre selskaper er man mer hands on, forklarer Sierra.

Matching av verdier og holdninger

Fabi har lang erfaring med rekruttering og utleie av økonomiledere på høyt nivå. Den sentrale rollen i virksomheten, og den generelle knappheten på teknisk kompetanse i Norge, betyr at rollen kan være vanskelig å fylle. Sierra råder bedrifter til å tenke litt utenfor boksen:

- Man må vise at man er open to change, og ønske nye ideer velkommen. Det tror jeg er viktig for en moderne CFO. Disse menneskene ønsker å drive fram innovative løsninger i bedriften.

Hun viser til at Fabi gjennomfører svært grundige prosesser i arbeidet med rekruttering og utleie. Særlig viktig er oppstartsfasen, med kartlegging av bedriftens behov, fremtidsplaner og arbeidsmiljø. Sierra tror likevel at det aller viktigste er å finne en god match mellom verdier og holdninger.

-Når vi leter etter kandidater, er det ikke bare situasjonen i bedriften, eller ferdigheter som avgjør. Kandidatens verdier må stemme overens med verdiene i bedriften, avslutter hun.

Er du på utkikk etter en ny CFO? Vi tilbyr både rekruttering og utleie tilpasset dine behov. Med erfarne rådgivere og et omfattende nettverk, har vi den tyngden som trengs for å finne en moderne CFO for din bedrift.

Tilbud Fabi

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig