Hvordan skaper du en god arbeidskultur?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/AdobeStock_166326627.jpeg

En sunn arbeidskultur gir deg produktive medarbeidere. Her er noen grep du kan ta for å skape et miljø som er bra for business.

Produktivitet på arbeidsplassen er ofte forbundet med å produsere mest mulig på kortest mulig tid. Vi snakker om digitalisering, teknologi, og nye verktøy som gjør at vi kan gjøre jobbene våre mer effektivt. Men produktivitet handler om mer enn effektivisering og automatisering. En av de aller viktigste produktivitetsdriverne er arbeidskulturen, viser arbeidslivsforskning gjengitt i Harvard Business Review. Forskningen viser at arbeidskulturen kan gi store utslag på alt fra sykefravær til lojalitet og bunnlinje:

  • Uengasjerte medarbeidere har 37% høyere sykefravær
  • Stress på arbeidsplassen øker turnover med 50%
  • Bedrifter med lav medarbeidertilfredshet har 18% lavere produktivitet

Dette er naturligvis ikke absolutte sannheter. Men tallene fra disse undersøkelsene, med tusenvis av respondenter, gir oss et nyttig pekepinn: En god arbeidskultur er kanskje bedre for business enn vi er klar over. 

Hvordan skaper du en sånn kultur? Vi har sett nærmere på det som foreligger av forskning på området.

 

Sørg for medbestemmelse

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet utarbeider et årlig «Medbestemmelsesbarometer», som tar temperaturen på medbestemmelse og ledelsesformer i norsk arbeidsliv. Et av hovedfunnene i fjorårets rapport var den positive sammenhengen mellom medbestemmelse, tillit og produktivitet. Standardisering og kontroll henger negativt sammen med de ansattes tillit til ledelsen, mens økt medbestemmelse gir økt tillit. Som igjen bidrar til økt produktivitet blant de ansatte. Disse funnene burde inspirere oss alle til å styrke involveringen på arbeidsplassen.

 

Bruk tid på onboarding

En god rekrutteringsprosess slutter ikke når kontrakten signeres. Studier viser at de aller fleste av oss, og hele 87% i følge en studie fra Aberdeen Group, ikke er fullt ut lojale til ny arbeidsgiver de første seks månedene. Ofte tar det også et helt år før man er produktiv. En god onboarding prosess er derfor viktig. 

Bedrifter som er gode på onboarding har lavere turnover, høyere trivsel og jevnt over bedre prestasjoner. Talya Bauer er ekspert på området, og skrev doktoravhandling om onboarding allerede i 1994. Modellen hennes, Bauers 4 C-er, brukes ofte som utgangspunkt for å strukturere onboardingprosesser. Bauer mener at man bør jobbe på fire nivåer for å lykkes fullt ut med onboarding: Retningslinjer, rolleavklaring, kultur og sosialisering. Hun viser til at arbeidskulturen bør «læres bort» så tidlig som mulig, slik at man føler seg velkommen og «opptrer riktig». Det at alle trekker i samme retning vil lønne seg for virksomheten som helhet.

 

Engasjer medarbeidere i strategisk arbeid

Engasjerte medarbeidere er mer produktive, og har langt mindre fravær, viser flere undersøkelser. Forskning ved kanadiske Queens University har også kommet fram til at bedrifter med engasjerte medarbeidere mottar 100% flere jobbsøknader.

Hva kan du gjøre for å skape engasjement? En sunn arbeidskultur starter på toppen. Sørg derfor for å ansette og utvikle dyktige ledere. Dernest bør målene settes i fellesskap. Medarbeiderne dine må være klar over målene som er satt for dem som individer, for avdelingen, og for virksomheten som helhet. For at målene skal oppleves som meningsfylte bør de være knyttet til den daglige opplevelsen på arbeidsplassen. Når medarbeidere involveres i strategisk arbeid, er det langt mer sannsynlig at de føler engasjement og forpliktelse til arbeidsplassen.

 

Legg til rette for fleksibilitet

Ingen setter fleksibilitet på arbeidsplassen høyere enn nordmenn. «Fleksibilitet» er et vidt begrep, men det innebærer blant annet at man kan velge når man kommer og går fra jobb, har muligheten til å jobbe hjemmefra, samt muligheten til jobbe seg opp fridager. Preferansen for fleksibilitet har styrket seg det siste året gjennom pandemien.

Forskning viser at alternativer for fleksibel tidsplanlegging, og arbeid hjemmefra, påvirker beslutninger om å ta eller forlate en jobb. Opp mot halvparten av oss er villige til å bytte jobb dersom det tilbys mulighet for hjemmekontor. Hva så med stress og turnover? En studie fra FlexJobs viser at fleksibilitet på arbeidsplassen kan bidra til å ta ned opplevd arbeidspress og stress. Man har rett og slett en bedre balanse i livet. En utilsiktet bieffekt av pandemien kan derfor være at vi får et mer inkluderende arbeidsliv, som gjør det enklere å kombinere familieliv med karriere. 

Som arbeidsgiver er det viktig å legge til rette for fleksibilitet for dem som ønsker det. Det vil forventes i fremtiden.

 

Hold alle oppdatert om forandringer

Great Place to Work måler arbeidskulturen i bedrifter over hele verden, og har kartlagt det viktigste ledere kan gjøre for å skape en god arbeidskultur. Great Place to Work fremhever tydelig og åpen kommunikasjon rundt endringer som ett av fem hovedgrep. 

Ingen liker å overraskes med plutselige forandringer eller problemer. Det er derfor viktig å holde alle i bedriften oppdatert. Kartleggingen fremhever blant annet at det kan være fristende å holde negative forhold eller nyheter skjult, men at en god arbeidsplass først og fremst handler om tillit. Åpen kommunikasjon bidrar til at alle føler seg som en respektert del av arbeidsplassen.

Great Place to Work har også kartlagt verdiutviklingen til bedriftene på rangeringene sine fra 1998 til 2015. Og de 100 første på listen kan vente seg tre ganger så store gevinster i aksjemarkedet som andre bedrifter. En positiv arbeidskultur er med andre ord bra for business. Bedrifter som lykkes med å skape dette er ofte gode på å skape relasjoner som forsterker den enkeltes evner og produktivitet. En god arbeidskultur kompenserer for stress, tiltrekker flinke mennesker og styrker lojaliteten til bedriften din. 

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig