Fremtidens bank er ekte kundesentrisk

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/fintech/christoffer_hernaes.jpg

Christoffer Hernæs er ansvarlig for forretningsutvikling, innovasjon og IT i Sbanken. Han er opptatt av hvordan banker kan bli ekte kundesentriske. Hva krever dette av digital spesialistkompetanse?

Sbanken er Norges ledende utfordrerbank. Banken startet som Norges første rene nettbank i 2000, og har ifølge Norsk Kundebarometer hatt landets mest fornøyde bankkunder 18 år på rad. Kontinuerlig forbedring av bankens tekniske plattform og digitale løsninger er avgjørende for å beholde denne posisjonen. Ved siden av økende regulatorisk kompleksitet, er det nettopp dette arbeidet Hernæs fremhever som den viktigste utfordringen i hans hverdag.

Vi har vel en litt lettere «legacy-ryggsekk» enn de fleste andre banker, og er opptatt av å forbedre plattformen vår hele tiden. Den må være fit for purpose til enhver tid, forteller Hernæs.

Det desidert mest spennende som har skjedd her det siste året er lanseringen av bedriftsbank. Vi har som mål å gjøre bank superenkelt for småbedrifter, sier Hernæs.

Det er en betydelig knapphet på IT-kompetanse i Norge, og alle er på jakt etter de samme hodene. Kombinasjonen av ansatte i Bergen, studenter og et utviklermiljø i utlandet gir oss et viktig kompetansemangfold, forteller Hernæs.

Samarbeidet med Quantfolio er et eksempel på fintech-samarbeid som gir oss en veldig viktig spisskompetanse, sier Hernæs.

Fremtiden tilhører de bankene som evner å være ekte kundesentriske og heldigitale. De som løser reelle problemer for kundene sine. Fremtidens vinnere er de som opererer som om papir aldri fantes, sier Hernæs.

Den siste tiden er det spesielt løsninger for langsiktig sparing og lanseringen av bedriftsbank som har stått i fokus. Bedriftsbanken er bygget for mobil helt fra grunnen av. Ikke en eneste kodesnutt er gjenbrukt fra privatbanken.

 

Tilgang på IT-kompetanse er avgjørende

For å mestre den teknologiske utviklingen, og for å kunne tilby de beste kundeopplevelsene, er Sbanken opptatt av å trekke på fleksible rekrutteringsløsninger for å raskt kunne skalere opp. Tilgang på kompetente teknologer er avgjørende, og for å styrke utviklingskapasiteten tilbyr Sbanken teknologistudenter relevant arbeidserfaring. Bruken av studenter som deltidsutviklere har vist seg å være et verdifullt bidrag til bankens utviklingsaktiviteter, og er også en viktig kilde til rekruttering av nye utviklere ved endte studier. I tillegg har banken et utviklermiljø i Portugal.

Sbanken samarbeider også tett med andre aktører i bransjen, som fintech-klyngen NCE Finance Innovation og teknologiselskapet Quantfolio. Det er i samarbeid med Quantfolio banken har utviklet den nevnte roboten. Spareroboten er helautomatisk, og gir avansert rådgivning tilpasset kundens individuelle behov.

 

De kundesentriske og heldigitale er fremtidens vinnere

Banknæringen er blant de mest innovative og produktive næringene i Norge, og ny teknologi er i stor grad med på å redefinere tjenestene som tilbys. Hernæs understreker viktigheten av å forstå kunden bedre, og tror at fremtidens banker er de som vet hvilke kundeopplevelser som bygger lojalitet. De som virkelig forstår kundenes individuelle behov.

Kundesentriske tjenester krever digital spesialistkompetanse, og i Norge er det særlig knapphet på digitale forretningsutviklere, utviklere og datasikkerhetseksperter. Det er ingen grunn til å tro at denne knappheten vil reduseres noe særlig mindre i årene som kommer. Tvert imot. Det kreves både kompetanse og erfaring for å utnytte mulighetsrommene som maskinlæring og smart bruk av data, åpne grensesnitt og skytjenester nå gir oss. Samtidig blir det stadig viktigere å samarbeide på tvers, som Sbanken nå gjør med en rekke teknologipartnere, for å få nye forretningsmodeller og kundegrupper til å blomstre.

Som leverandør av spesialistkompetanse i skjæringspunktet mellom digital og finans har Fabi gode forutsetninger for å hjelpe banker og fintech-bransjen med å bli ekte kundesentriske. Med vårt digitale tjenesteområde bygger vi bro mellom finans og IT som leverandør av rekrutteringstjenester.

 

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig