Høster erfaring fra ulike bedrifter

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/hjem/AdobeStock_329385073.jpeg

Elise Hånes ønsket konsulenterfaring fra ulike bransjer og firmaer. Derfor jobber hun som utleid konsulent i Fabi. Det siste halve året har hun vært fulltid hos Finn.no.

Elise Hånes ble ansatt i Fabi i begynnelsen av desember 2016, og har vært utleid til Finn.no siden da.
- Jeg bistår blant annet med kontroll av regnskap og rapportering, og analyserer kostnader. For meg som konsulent blir det en variabel og lærerik arbeidsdag, sier Hånes, som jobber som Financial Controller hos Finn.no.

Økt mobilitet
Hånes har utdannelsen sin fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i økonomistyring og investeringsanalyse. Hun ble ferdig utdannet i 2006, og har siden da jobbet i ulike bedrifter som SF Studios, Telenor Telehuset AS og Nordisk Film AS.

– Å jobbe som utleid konsulent gir meg muligheten til å se hvordan ulike bedrifter opererer. Det gir god og bred erfaring innen ulike arbeidsoppgaver, sier Hånes.

Det norske arbeidsmarkedet preges av økt mobilitet. Administrerende direktør i Fabi, Trine Vigorito, mener dette blir en styrket trend fremover. – Vi ser det særlig blant den yngre garde. Det er flere som ikke er i fast jobb, og som heller satser på prosjekter og frilansrelaterte oppdrag, sier hun. Konsulenter som jobber via Fabi får nettopp denne muligheten til å jobbe i kortere perioder på ulike arbeidsplasser. En type arbeidsform som åpenbart mange tiltrekkes av.

– Vi opplever en positiv pågang av relevante fagpersoner som ønsker å jobbe mer oppdragsbasert. Dette henger godt sammen med behovene vi forventer i arbeidsmarkedet fremover. Flere vil trenge konsulenter på oppdragsbasis, sier Vigorito.

Verdiøkende kunnskapsdeling
Som utleid konsulent til FINN.no får Elise Hånes jobbe på det som er kåret til en av landets beste arbeidsplasser.

- Erfaringen jeg får av å være her i en periode, gjør at jeg får unik innsikt i hvordan det jobbes og tenkes – og som jeg senere kan ta med meg videre. På den måten bidrar vi konsulenter til en verdiøkende kunnskapsdeling mellom virksomheter, sier Hånes.

Relaterte artikler

God metodikk, nettverk og solid erfaring er nøkkelen til vellykket lederrekruttering

Det er en kombinasjon av ulike faktorer som er viktig for å bringe verdi inn i en rekrutteringsprosess, og

Nye krav til kompetanse i kjølvannet av Covid-19

Norske arbeidsplasser gjennomgår dyptgripende og varige endringer som følge av pandemien. Nå må vi omstille

Hva kjennetegner fremtidens controller?

Business controllerens rolle har endret seg de siste årene, og det stiller nye krav til kompetanse og