Hva kjennetegner fremtidens controller?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/hjem/AdobeStock_381683734.jpeg

Business controllerens rolle har endret seg de siste årene, og det stiller nye krav til kompetanse og egenskaper. Hva kjennetegner de beste controllerne i dag og i morgen?


Tradisjonelt har business controllerens rolle vært å levere styringsinformasjon til virksomhetens beslutningstakere. Denne rollen har gradvis endret seg over tid, og i dag ser vi at nye arbeidsformer, forventninger og krav til controlleren gjør seg gjeldende.

Tilgangen på Big Data, og den raskt akselererende digitaliseringen av økonomifunksjonen, er viktige drivere bak denne utviklingen. Den moderne controlleren forventes ikke bare å gjøre periodisk ledelsesrapportering og forretningsanalyser. Nå er det like viktig å mestre avansert dataanalyse og nye teknologiske verktøy.

I FABi er vi opptatt av gå bak den formelle kompetanseprofilen når vi rekrutterer, og vi ser tydelig at det er noen fellesnevnere som går igjen hos de beste controllerne:

 

  • De er forretningsorienterte, og inntar gjerne rollen som sparringspartner for ledelsen
  • De er endringsvillige, og hele tiden opptatt av å være i forkant av den teknologiske utviklingen
  • De er kommunikative, og har en formidlingsevne som gjør at hele organisasjonen forstår analysene som ligger til grunn 
  • De er proaktive, og har en god oversikt over hele verdikjeden

 

Strategisk og forretningsorientert

Det forventes i større grad enn før at controlleren bidrar til virksomhetens verdiskaping. I praksis betyr dette at rollen som strategisk sparringspartner for ledelsen og andre beslutningstakere står stadig mer sentralt. En global undersøkelse gjennomført av PwC viser at modne virksomheter fokuserer på utvikle controllere til forretningspartnere, og det er helt i tråd med utviklingen vi ser her i Norge. F

remtidens controllere kjennetegnes ved at de fokuserer på kommersiell innsikt, og vil derfor være mindre involvert i produksjonsoppgaver og rene rapporteringsoppgaver. De ser forretningsmuligheter, og er en avgjørende brikke i virksomhetens jakt etter lønnsom og effektiv drift.

 

Dynamisk og endringsvillig

Regnskap og økonomistyring digitaliseres i raskt tempo, og fremtidens økonomiavdeling vil se ganske annerledes ut enn den vi kjenner i dag. Blant annet ser vi at RPA (robotisering) er i sterk vekst. Manuelle prosesser automatiseres, og med dette endres arbeidsoppgaver controlleren tradisjonelt sett har tatt hånd om. I tillegg til automatiseringen av manuelle oppgaver, ser vi nå at det stilles stadig høyere krav til breddekompetanse. Dyktige controllere viser stor endringsvillighet, og trives med å utforske en stadig voksende digital verktøykasse. De er kompetente brukere av analyseteknologi, og ser forretningsverdien av å jobbe i skjæringspunktet mellom økonomi og Big Data. 

 

Empatisk og formidlingssterk

Med en mer sentral rolle i virksomheten følger det nye krav til kommunikasjonsferdigheter for controlleren. Det hjelper lite med avanserte analyseverktøy om bare et fåtall forstår hva som er bakgrunnen for veivalgene som tas. Kunnskapen skal formidles til personer med mindre økonomisk kompetanse enn controlleren besitter selv.

Mens den tradisjonelle controllerens styrker først og fremst var nøyaktighet og analytiske ferdigheter, stilles det langt sterkere krav til kommunikasjonsferdigheter hos dagens controller. En god formidlingsevne er viktig på mange områder, men det viktigste i denne sammenhengen er at det som formidles skaper forståelse og samarbeid om strategiske veivalg.

 

Proaktiv og utfordrende

En rolle i rask endring krever at controlleren tar ansvar for å ligge i forkant av kravene som kommer. Ikke minst med tanke på breddekompetansen som nå kreves. Deloitte har løftet fram fire roller som fremtidens controllere må levere på:

  • Årvåkenhet: Fremtidens controllere bør styre risiko og beskytte verdier
  • Drift: Fremtidens controllere bør sørge for at økonomiavdelingen drives så effektivt som mulig
  • Strategi: Fremtidens controllere bør påvirke den fremtidige retningen for selskapet
  • Driv: Fremtidens controllere bør heve farten og kvaliteten på gjennomføring av endringer

 

De beste controllerne er gode på å finne balansen mellom det strategiske og operative, og er sentrale i implementeringen av nyskapende prosesser og teknologi. Det er ikke lenger tilstrekkelig å se seg i bakspeilet. De beste controllerne kikker inn i glasskula, trekker ut innsikt, og kommuniserer dette effektivt til sentrale beslutningstakere i organisasjonen.

 

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig