Hvordan bygger du lojalitet på arbeidsplassen?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/pexels-marek-levak-2265488.jpg

Hva skal til for å skape trivsel og lojalitet på arbeidsplassen? Mye handler om rett person på rett plass, en god kultur og god ledelse, skriver Svante Randlert i boken Drömarbetsgivaren.

Hvorfor er det så viktig med fornøyde medarbeidere? Det er jo åpenbart at fornøyde medarbeidere bidrar til trivsel på arbeidsplassen, noe som er viktig i seg selv, men fornøyde medarbeidere blir gjerne også værende hos deg over lengre tid. Og stabile medarbeidere som trives er verdt sin vekt i gull. Dette bekreftes av forskning som viser at gjennomtrekk av ansatte slår negativt ut på bunnlinjen.

Hva kan du selv gjøre for å skape trivsel og lojalitet? I boken Drömarbetsgivaren kommer Svante Randlert med en rekke gode råd.

 

Få tak i de rette folkene

Det er viktigere med personlig kompetanse enn teknisk kompetanse, mener Randlert. Det er vi helt enige i. Mennesker uten endringsvilje går raskt ut på dato, og blir neppe værende hos deg mer enn et par år.

Når vi skal rekruttere regnskapsførere eller controllere er det klart at det er avgjørende med et sterkt faglig fundament. Men man bør også være interessert i ny teknologi, og villig til å sette seg inn i nye fagområder etter hvert som kompetansebehovene endrer seg. Kravene til IT-kompetanse i en økonomiavdeling, for eksempel, er helt annerledes i dag enn de var for bare fem år siden. Fremveksten av nye digitale verktøy har sørget for det.

Det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg i årene som kommer. Digitaliseringen av økonomiavdelingen går på høygir, og det betyr at du bør tenke over hva slags kompetanse du trenger for å digitalisere det som skal digitaliseres. Og ikke minst, hvilke kandidatprofiler som er villige til å være med på denne reisen. De riktige folkene vil ikke hoppe av på halvveien.

 

Skap en sterk bedriftskultur

I valget mellom struktur og kultur velger 80 prosent av europeiske sjefer kontroll, skriver Randlert. Det er overraskende når man tenker på fordelene som følger en sterk og positiv bedriftskultur. Og i motsatt tilfelle, de negative konsekvensene man kan oppleve når man har medarbeidere som trekker i forskjellige retninger.

Å skape en kultur, eller gjøre endringer i kulturen, gjøres ikke med enkle grep. Og hvorvidt du lykkes kan faktisk spores helt tilbake til rekrutteringsprosessen. Du må finne folk som passer godt inn i arbeidsmiljøet ditt. Dette handler mye om å sette mennesket i fokus, og ikke bare se på CV og formell bakgrunn. Hvor godt en kandidat passer inn i kulturen er ofte avgjørende for hvor lenge vedkommende blir hos deg.

I usikre tider, som vi nå opplever med koronaviruset, er det kanskje spesielt viktig å fokusere på kulturbygging. Mange bedrifter ser at de kan ikke fortsette som før når rammebetingelsene endrer seg, og endring krever et bevisst forhold til kultur. I Fabi ligger et felles sett med verdier og overbevisninger til grunn for alt vi gjør. Vi skal være profesjonelle, engasjerte og pålitelige. Dessuten skal vi tørre å utfordre kundene våre, og være ydmyke og inkluderende overfor alle kandidater. Disse uskrevne reglene gjør at vi alle jobber i samme retning. Det motiverer oss, sikrer moment, og bidrar til at gjennomtrekken er minimal.

 

Legg til rette for faglig utvikling

Misnøye med lønn er ikke hovedgrunnen til at folk sier opp jobben sin. De fleste slutter fordi de ikke får den faglige utviklingen de ønsker. Arbeidslivet er en god læringsarena, og spesielt yngre arbeidstakere vektlegger muligheter for læring og inspirasjon når de skal velge arbeidsgiver.

Hva betyr dette for deg som bedriftsleder? Om du ønsker å beholde de beste så bør du legge til rette for faglig utvikling, både i det daglige og gjennom individuelt tilpasset opplæring. Læring bør være en naturlig del av kulturen på arbeidsplassen. Det å få påfyll i form av økt kunnskap, som også er overførbart til andre roller eller fremtidige jobber, skaper engasjement og motivasjon.

Virksomheter består av mennesker, og når mennesker vokser så vokser virksomheten, skriver Svante Randlert. Legger du til rette for personlig vekst på arbeidsplassen?

 

Bygg relasjonelle bånd

Det å bygge gode relasjoner til egne medarbeidere, verdsette dem og skape en meningsfull arbeidshverdag, er en ofte undervurdert suksessfaktor. Det er avgjørende for trivselen at man «ser» egne medarbeidere, både gjennom daglig involvering og oppfølging av medarbeiderundersøkelser. Hemmeligheten, sier Svante Randlert, er å fokusere mer på de som skal skape verdier enn de som skal betale for dem. Altså dine egne medarbeidere.

Når du skal bygge relasjonelle bånd på arbeidsplassen er det i følge Relasjonsledelses Jan Spurkeland tre bærebjelker som er sentrale: Dialog, likeverd og tillit. Klarer du å bygge tillitsfulle relasjoner vil du klare å bygge en attraktiv virksomhet, et godt omdømme, og sette deg selv i en god posisjon når du skal bygge trivsel og lojalitet på arbeidsplassen.

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig