Hvordan får du tak i fintech-kompetanse?

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/fintech/fintech-kompetanse.jpg

Knappheten på teknisk kompetanse er en vesentlig flaskehals for den norske fintech-bransjen. Hvordan får du tak i det du trenger? Og hva er fordelene og ulempene med de ulike kompetansekildene?

Det er en betydelig knapphet på IT-spesialister og annen digital kompetanse i Norge. Særlig innenfor fagområder som digital forretningsutvikling, kryptologi og datasikkerhet ser vi dette tydelig. Bedringen i oljenæringen har ført til et enda strammere arbeidsmarked, og tilgangen på utenlandsk arbeidskraft har blitt mindre som følge av redusert arbeidsinnvandring.

Hvordan får du tak i den spesialistkompetansen du trenger?

 

Frilansplattformer

Plattformer som Toptal, Upwork, Fiverr og Folq knytter frilansere og arbeidsgivere sammen for kortere perioder. Disse gir deg tilgang til kompetanse innenfor de aller fleste tekniske fagområder. De store fordelene med disse plattformene er de (relativt sett) lave kostnadene, og ikke minst, den store fleksibiliteten. Plattformøkonomien er utvilsomt i sterk vekst, men bruken av frilansplattformer i Norge er fortsatt marginal. Det kan like fullt være en god kompetansekilde for noen fintech-bedrifter.

 

Konsulenthus

En annen mulighet er å benytte seg av rådgivere fra konsulenthus. De kan tilføre nødvendig erfaring i en skaleringsfase, og kan være akkurat det du trenger for å ta bedriften din til neste nivå. Eksterne rådgivere ser gjerne utfordringer med nye øyne, og kan være en god løsning for deg som ikke ønsker at mangel på spesialistkompetanse skal forsinke prosjekter. En ulempe kan være at du ikke med sikkerhet vet hva du får. De du møter i salgsmøtet er ikke nødvendigvis de som står bak leveransene.

 

Innleid ekspertise

Innleid ekspertise er et annet alternativ som kan gi deg den kompetansen du trenger i avgrensede perioder. På kort varsel kan du få tilgang til det du trenger av spesialister. En potensiell ulempe med innleid ekspertise er at du kan miste kritisk kompetanse når oppdrag avsluttes. Med kompetanseoverføring underveis kan du likevel sikre deg mot dette.

I Fabi tilbyr vi medarbeidere som kan fylle en forhåndsdefinert rolle i en gitt periode. På kort varsel kan vi fylle de kompetansehullene du måtte ha innenfor økonomi, finans og digital.

 

Management for hire

I Norge er ikke interimledelse så utbredt foreløpig, men vi som har jobbet med dette i mange år ser at flere og flere får øynene opp for løsningen. Fordelene er mange. Interimledere har gjerne løst tilsvarende oppgaver tidligere, og tilfører dermed bedriften din kritisk erfaring. Videre er de raskt på plass, ser bedriften med objektive øyne, og kan være en kostnadseffektiv løsning for mange. En leder koster gjerne vesentlig mer enn en interimleder. Dette fordi man med faste ansatte ledere også må betale pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift og forsikringer.

Situasjoner hvor det kan være særlig fordelaktig med interimledere er under restruktureringer, systemimplementeringer, oppkjøp og kapitalutvidelse. I Fabi har vi et stort nettverk av konsulenter som kan fylle lederstillinger på midlertidig basis.

 

Rekrutteringsbyråer

In-house kompetanse gir deg stabilitet og umiddelbar tilgang til det du trenger. Det store spørsmålet er om du klarer å bygge opp tilstrekkelig kompetansebredde selv? Dette avhenger naturligvis av både ressurser, forretningsmodell og hva du tilbyr av tjenester, men det er få bransjer som krever så mange ulike former for kompetanse som fintech. Det handler jo om å skape nye tjenester i krysningspunktet mellom finans og digital, og i tillegg til digital forretningsforståelse trenger du kanskje apputviklere, finansstrateger og datasikkerhetseksperter. Vi lever i en tid hvor konkurransen om disse hodene er enorm.

Det kan derfor være fordelaktig å benytte seg av en ekstern partner om du skal bygge kompetanse in-house. Spesielt når det gjelder rekruttering til spesialiststillinger kan det være mye tid å spare ved å benytte seg av ekstern hjelp. Da får du tilgang til et stort nettverk av kandidater, og hjelp til å konkretisere hvordan du best mulig kan fylle kompetansehullene.

I Fabi mener vi at det er avgjørende at den som rekrutterer har erfaring fra de fagområdene det rekrutteres til. Det handler om forretningsforståelse, og ikke minst, evnen til å raskt sette seg inn i hva slags spisskompetanse det er behov for. Dette ser vi kanskje spesielt tydelig hos våre fintech-kunder. Her fungerer vi både som sparringspartnere og rådgivere for kundene våre. Dette sikrer kvalitet i alle ledd.

 

Videreutdanning av medarbeidere

Etter- og videreutdanning av de ansatte kan også vise seg å løse kompetanseutfordringene. Norges handelshøyskole lanserte et nytt masterprogram i fintech i fjor. Det nye programmet går på deltid over to år, og er rettet mot ledere innenfor bank og finans. I tillegg finnes det en rekke akseleratorprogrammer, som Barclay’s Accelerator, og nettbaserte studier som Oxford Fintech Programme. Det finnes mange muligheter til å styrke kompetansen du allerede har tilgjengelig.

For de fleste selskaper vil en kombinasjon av alternativene være best. Det vil være naturlig å bygge kjernekompetanse in-house, men i enkelte faser kan det være nødvendig med en fleksibel og rask tilgang på spesialistkompetanse. Da kan frilansplattformer og innleide konsulenter være en god løsning. Fabi bistår fintech-selskaper med både rekruttering, konsulentutleie og interimledelse. Vi tilbyr et bredt spekter av kandidater med spesialistkompetanse i skjæringspunktet mellom finans og digital.

Relaterte artikler

God metodikk, nettverk og solid erfaring er nøkkelen til vellykket lederrekruttering

Det er en kombinasjon av ulike faktorer som er viktig for å bringe verdi inn i en rekrutteringsprosess, og

Nye krav til kompetanse i kjølvannet av Covid-19

Norske arbeidsplasser gjennomgår dyptgripende og varige endringer som følge av pandemien. Nå må vi omstille

Hva kjennetegner fremtidens controller?

Business controllerens rolle har endret seg de siste årene, og det stiller nye krav til kompetanse og