IT-rekruttering: Fire veier til de beste kandidatene

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/AdobeStock_223502941.jpeg

Den norske IT-bransjen er i kraftig vekst, og legges merke til internasjonalt. Det er veldig gledelig! Samtidig er knappheten på IT-spesialister og annen digital kompetanse en vesentlig flaskehals for mange. Hvordan får du tak i den spesialistkompetansen du trenger?

Det er flere måter man kan gå fram på, men arbeidet starter alltid med å definere en grundig stillingsbeskrivelse. Dette er salgspitsjen som skal gi deg den nødvendige oppmerksomheten i kandidatmarkedet. Her bør du blant annet definere krav, ansvarsområder, arbeidsoppgaver og hvilke ferdigheter som er ønskelig for den aktuelle stillingen. Deretter utarbeider man gjerne strategi og fremgangsmåte for hvordan man skal få tak i de beste kandidatene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på fire aktuelle fremgangsmåter:

1. Direkte henvendelser
2. Virksomhetens nettverk
3. HR-avdelingen
4. Spesialisert rekrutteringsbyrå

 

Direkte henvendelser 

En mulig tilnærming til rekruttering av fintech-kompetanse er å ta  direkte kontakt med potensielle kandidater. Her vil særlig LinkedIn, med sine 660 millioner brukere globalt, være en gull gruve. 30 prosent av Norges befolkning er på LinkedIn, og med  LinkedIn Recruiter kan du enkelt finne og opprette dialog med  kvalitetskandidater: 

1. Aanserte søkefiltre gjør at du kan fokusere ressursene på de mest aktuelle kandidatene 

2. Med InMail kan du henvende deg til aktuelle kandidater 

3. Med Scheduler er det enkelt å avtale intervjuer 

Plattformer som Toptal, Upwork og Fiverr gir deg muligheten til å  kjøpe kompetanse når du selv trenger det. Spesielt Toptal er kjent  for å ha et godt utvalg teknisk kompetanse.

 

Virksomhetens nettverk 

Utnytter du virksomhetens nettverk i rekrutteringsprosessen?  Det bør du gjøre! Ifølge LinkedIns Global Recruiting Trends er henvisninger fra egen virksomhet den største kilden til kvalitetsansettelser. Bruk derfor eget nettverk i rekrutterings prosessen. Kanskje du kan dra nytte av ledelsens nettverk,  medarbeidernes nettverk eller rekrutteringsfunksjonens nettverk? 

1 Ledelsens nettverk 

2 Medarbeidernes nettverk 

3 Rekrutteringsfunksjonens nettverk 

Utnyttelse av sosiale nettverk på jobben gir deg også en unik  mulighet til å rekruttere passive kandidater. LinkedIn Global  Talent Trends viser at 95 prosent av menneskene du ønsker å ansette ikke er på aktiv leting etter ny jobb.

 

HR-avdelingen 

Ofte kan man finne svært gode kandidater i talentdatabasen (om  bedriften din har dette). Dette er mennesker som aktivt har vist  interesse for bedriften din, så her kan det være verdt å sjekke neste gang du rekrutterer. 

Man finner gjerne også ofte dyktige kandidater i spesialiserte økosystemer. Her er noen sentrale klynger og akselerator er i Norge: 

1. Oslo Fintech Hub 

2. NCE Finance Innovation 

3. Fintech Mundi 

4. The Factory 

 

Rekrutteringsbyrå 

Rekrutteringsbyråer som spesialiserer seg på rekruttering i  skjæringspunktet mellom økonomi og IT er en fjerde vei til de  beste kandidatene. 

Det kan være fordelaktig å benytte seg av en ekstern partner  om du skal bygge kompetanse in-house. Spesielt når det gjelder  rekruttering til spesialiststillinger kan det være mye tid å spare ved å benytte seg av ekstern hjelp. Da får du tilgang til et stort nettverk av kandidater, og hjelp til å konkretisere hvordan du best  mulig kan fylle kompetansehullene. 

I Fabi mener vi at det er avgjørende at den som rekrutterer har  erfaring fra de fagområdene det rekrutteres til. Det handler om  forretningsforståelse, og ikke minst, evnen til å raskt sette seg inn  i hva slags spisskompetanse det er behov for. Dette ser vi kanskje  spesielt tydelig hos våre fintech-kunder. Her fungerer vi både som  sparringspartnere og rådgivere for kundene våre. Dette sikrer  kvalitet i alle ledd.

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig