Tar du vare på omdømmet i rekrutteringsprosessen?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/rekruttering/pexels-fauxels-3184610.jpeg

Virksomhetens omdømme kan bli skadelidende om du ikke tar rekrutteringsprosessen seriøst. Her er de viktigste prinsippene Fabi jobber etter for å skape positive kandidatopplevelser.

En positiv kandidatopplevelse betyr mye for et employer brand, og ikke minst, engasjementet for bedriften din. Som arbeidsgiver har du ofte flere søkere enn du har mulighet til å ansette, og måten du oppleves på gjennom rekrutteringsprosessen har både direkte og indirekte konsekvenser. Hvordan definerer du stillingsannsonsen? Hvor lang tid går det fra søknadene mottas til kandidatene kalles inn til intervju? Og hvordan behandler du dem som ikke får jobben?

Vi sier gjerne at kandidatopplevelsen skapes gjennom summen av interaksjonene kandidatene har med en virksomhet. Ny teknologi og digitale verktøy gjør at forventningene som stilles er høyere enn før. Rekrutteringsprosessen skal gå raskere, og samtidig være både gjennomsiktig og forutsigbar.

Når vi rekrutterer er vi nøye med å sette kandidatene i sentrum. Personlig, ærlig og åpen kommunikasjon er avgjørende for å få tak i de aller beste ressursene. Men for oss handler ikke rekruttering bare om å få tak i dyktige regnskapsførere eller controllere. Vi er opptatt av at kandidatene skal kunne utvikle seg og trives i ny rolle.

Her er de viktigste prinsippene Fabi jobber etter for å skape positive kandidatopplevelser.

 

Forutsigbarhet gjennom tydelige prosesser

En tydelig definert rekrutteringsprosess er et godt utgangspunkt for å skape en positiv kandidatopplevelse. Det skal komme tydelig fram hva man kan forvente av både prosess og stilling. Gir du ikke kandidatene tilstrekkelig informasjon i forkant, kan du potensielt skape en dårlig opplevelse for dem som er i kontakt med bedriften din.

Kandidater, som folk flest, setter pris på åpenhet og ærlighet. Derfor er det så utrolig viktig at du ikke kommer med noen overraskelser underveis. Den aller største fallgruven er kanskje å love mer enn du kan holde når hverdagen setter inn. Arbeidsoppgaver, støtte til dyre etterutdanninger, eller bruk av firmahytte på fjellet, må samsvare med det du kommuniserer i rekrutteringsprosessen. I motsatt tilfelle kan du risikere at vedkommende slutter i jobben, og påfører deg ekstra kostnader som følger en ny rekrutteringsprosess. Det er også viktig å huske at en negativ opplevelse sprer seg raskt i et lite land.

 

Tilbakemeldinger

CareerBuilders årlige undersøkelse viser at aktive kandidater i gjennomsnitt søker på fem jobber samtidig. Det betyr at om du som skal ansette ikke er på, kan du gå glipp av den du ønsker å ansette.

Er det enkelt å komme i kontakt med deg? Gir du tilbakemeldinger på jobbsøknader? Og er du påpasselig med rask oppfølging av kandidater som har vært inne til intervju? Dagens arbeidssøkere forventer effektive prosesser, og som arbeidsgiver må du håndtere dette på en god måte. Ikke minst gjelder dette kommunikasjonen med kandidatene som ikke blir med videre.

Løpende og konstruktive tilbakemeldinger er et viktig prinsipp i Fabis rekrutteringsprosesser. I kommunikasjonen med både kunder og kandidater legger vi stor vekt på at vi holder hverandre løpende orientert underveis i prosessen.

 

Ydmykhet overfor alle søkere

Ydmykhet og åpenhet er to viktige prinsipper i alt vi foretar oss. Det er viktig å se prosessen fra søkers ståsted, og behandle alle anstendig og respektfullt slik du forventer å bli behandlet selv. Det høres kanskje selvsagt ut, men ubevisste fordommer er slett ikke uvanlig i rekruttering. Undersøkelser viser blant annet at finansnæringen, i likhet med store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Vi er flinke til å jobbe med likestilling, men når det gjelder mangfold i bredere forstand kjører vi ofte med håndbremsen på.

I Fabi er vi opptatt av inkluderende rekruttering. Ikke bare fordi det ofte viser å være lønnsomt for kundene våre, men også fordi søkermassen gjerne består av en stor andel kandidater uten den typiske A4-bakgrunnen. Det er viktig å skape en positiv opplevelse for absolutt alle som viser interesse for bedriften din.

 

Gode begrunnelser og langsiktige relasjoner

Hele 30 prosent av de som har vært på intervju mottar ikke formelt avslag, viser tall fra HR Norge. Det kan være tidkrevende å gi gode begrunnelser til alle som har vært på intervju. Kanskje du er strålende fornøyd med kandidaten som har signert, og tenker at tilbakemeldinger til de øvrige er dårlig bruk av tid?

Det synes ikke vi. Det dreier seg tross alt om mennesker som har satt av mye tid i søknadsprosessen.En fullført rekrutteringsprosess trenger ikke å bety at relasjonene til de som har vært involvert i prosessen bør kuttes. Tvert i mot. Det kan være lurt å holde kontakten med kandidater som ikke når helt opp. I tillegg til en konstruktiv tilbakemelding, som forventes, kan det gi gode ringvirkninger for omdømmet om du sender disse informasjon om nye stillinger, og holder dem varme med jevnlige nyhetsbrev.

Det å bygge langsiktig relasjoner med jobbsøkere kan vise seg å være en lønnsom investering for fremtiden. Det skaper et positivt inntrykk av virksomheten din, bygger omdømme, og kan spare deg for mye tid og ressurser i neste rekrutteringsrunde.

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig