PSD2: Store muligheter for fintech-selskaper

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/fintech/psd2-muligheter-for-fintech-bransjen.jpg

PSD2 betyr store muligheter for fintech-bransjen. For oss betyr det en økende etterspørsel etter spesialister i krysningspunktet mellom IT og finans.

Det er en nå en drøy måned siden mye omtalte PSD2 trådte i kraft i Norge. Sikkerheten har blitt strengere og forbrukernes valgfrihet større. I næringslivet snakkes det mye om tilpasninger og krav. Men hva med mulighetene? I kjølvannet av PSD2 åpner det seg nå et stort mulighetsrom for den norske fintech-bransjen.

Hvor er det vi ser de største markedsmulighetene? Og hva har det å si for kompetansebehovet i bransjen?

La oss begynne med direktivet.

PSD2 er en forkortelse for Payment Services Directive nr. 2, og er et nytt betalingstjenestedirektiv som regulerer betalingsformidling i EU og EØS. Direktivet skal gjøre betaling enklere, billigere og mer effektivt, samtidig som alle land får nyte godt av samme regelverk. PSD2 skal også forebygge svindel i betalingsmarkedet ved at det stilles nye krav til sikkerhet. Både banker og fintech-selskaper berøres av PSD2.

 

Nye muligheter for innovasjon og produktutvikling

Hovedforskjellen fra PSD1, som ble innført allerede i 2007, er at PSD1 ikke la godt nok til rette for innovasjon og produktutvikling. PSD2 åpner for at bankkunder kan bruke betalingstjenester fra andre aktører enn bankene selv. Direktivet regulerer ikke bare bankenes betalingstjenester, men også andre tilbydere av betalingstjenester – og tjenestene de kan levere på grunnlag av informasjon i bankenes kontosystemer. Det er det som er den store forskjellen mellom PSD1 og PSD2.

For banker innebærer dette at de må tilpasse og åpne systemene sine, slik at kundene kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester. Alle aktører med banklisens er pålagt å tilby åpne API-er som gir tilgang til kundenes kontoinformasjon.

For fintech-selskaper innebærer PSD2 at man må tilpasse de tekniske løsningene slik at de kan «snakke med» bankenes systemer. Man må også innfri alle krav i PSD2 med hensyn til sikkerhet, rapportering, ansvarsregulering og forbrukerrettigheter. Men i det nye direktivet ligger det også et betydelig mulighetsrom. Fintech-selskaper kan nå – i tillegg til å utføre betalinger på vegne av kundene – også innhente informasjon fra kundens konti, og sammenstille dette på tvers av bankforbindelser.

Det betyr nye muligheter for innovasjon og produktutvikling.

 

Brukeropplevelse og sikkerhet i fokus

For bankene er PSD2 en god mulighet til å kundetilpasse tjenestene sine i enda større grad. Her kan innovative fintech-selskaper være en god samarbeidspartner. Sbanken, for eksempel, har inngått et samarbeid med teknologiselskapet Zeipt for å koble digitale kvitteringer til kundenes transaksjoner. Et annet eksempel er Danske Banks samarbeid med Minna Technologies om en abonnementstjeneste som lar bankkundene administrere Spotify og Netflix direkte i mobilbanken.

Tjenesteinnovasjon hos bankene utgjør et stort mulighetsrom for norske fintech-selskaper. Nye krav til kundeorientering og brukervennlighet gjør at mange banker i dag er på utkikk etter nye partnere.

Det er imidlertid ikke bare samarbeid med banker som byr på muligheter. PSD2 åpner opp EUs indre marked for norske fintech-selskaper, og med dette, muligheten til å tilby innovative betalingsløsninger til over 500 millioner mennesker. Med PSD2 kan et oppstartsselskap fra Stavanger bygge tjenester oppå banker i London og Frankfurt – i prinsippet like enkelt som de gjør hjemme.

Cybersikkerhet er et annet sentralt mulighetsområde. PSD2 stiller nye krav til sikkerhet og samhandling for betalingstjenester, og bankene må tilpasse seg dette. Tilbydere av teknologi som kan redusere risikoen for svindel, og styrke beskyttelsen av kundedata, vil ha et særlig fortrinn i årene som kommer.

I Fabi ser vi tendensene allerede nå. Etterspørselen etter spesialistkompetanse i krysningspunktet mellom IT og finans er i kraftig vekst, og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet vi har med fintech-bransjen i årene som kommer.

Relaterte artikler

God metodikk, nettverk og solid erfaring er nøkkelen til vellykket lederrekruttering

Det er en kombinasjon av ulike faktorer som er viktig for å bringe verdi inn i en rekrutteringsprosess, og

Nye krav til kompetanse i kjølvannet av Covid-19

Norske arbeidsplasser gjennomgår dyptgripende og varige endringer som følge av pandemien. Nå må vi omstille

Hva kjennetegner fremtidens controller?

Business controllerens rolle har endret seg de siste årene, og det stiller nye krav til kompetanse og