Fabi bygger bro mellom IT og økonomi i fintech-satsning

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/ansatte/fabi-simen-roaas-02.jpg

Alle vet at digitaliseringsreisen har startet, men de færreste har kastet seg på, mener Simen Roaas i spesialistrekrutteringsfirmaet Fabi, og ansvarlig for spesialiseringsområdet digital:

– Det er nå to år siden vi startet Fabi digital som en reaksjon på etterspørselen fra markedet og kundene våre, og behovet for fintech-kandidater øker.

 

Et skjæringspunkt med en myriade av nye stillinger

– Hos Fabi har alle ansatte relevant utdanning og erfaring fra fagområdet til rollene vi også rekrutterer til. Dette, sammen med mangfoldige år i bransjen, gjør at vi nå kan se at behovet for ulike stillinger i skjæringspunktet mellom IT og system, og økonomi og finans, øker, i takt med en eksponentiell teknologiutvikling.

Fabi er et konsulent- og rekrutteringsselskap som leverer fagspesialister og ledere til ulike roller innen finans, økonomi og IT. Gjennom tjenestene konsulentutleie, rekruttering og managment for hire, leverer Fabi blant annet kontrollere, revisorer og CFOs innen økonomi, til systemutviklere, arkitekter og CTOs innen IT. I tillegg leverer Fabi kandidater til roller i skjæringspunktet mellom disse.

Videre forteller Roaas at avdelingen stadig utvikles. Etter starten for to år siden, der Fabi digitals misjon måtte spres gjennom møtevirksomhet, artikler og nettannonser, vokser nå antall oppdrag fra kvartal til kvartal.

– De store aktørene innen bank, for eksempel, har gjort mye når det gjelder den digitale reisen. Men de fleste har ikke startet enda. Vi ser at teknologien utvikler seg, og at en ny type stillinger oppstår, som krever en helt spesifikk kompetanse.

Han sier at disse kandidatene typisk kan ha bakgrunn som økonomer som har sittet i prosjekter eller jobbet inn mot IT-systemer, og som dermed har interesse og forståelse både fra et forretningsmessig perspektiv, og forstår systemene og de tekniske fordelene disse kan frembringe.

– Kandidatene i skjæringspunktet har et helhetlig perspektiv, og hører naturlig hjemme i en avdeling som jobber mot finans, og finanseide IT-prosjekter. Disse kandidatene kommuniserer godt både mot forretnings- og IT-siden av organisasjonen, og er på mange måter «the missing link».

 

Kandidatleting innen fintech

Å finne egnete kandidater til de nye stillingene kan være en utfordring, medgir Roaas.

– Vi leser mellom linjene når vi ser på ulike CV-er. Du kan ha to CV-er med bakgrunner som ser tilsynelatende identiske ut, men der kandidatene likevel har helt ulik kompetanse. Og kandidaten må også ha rett mentalitet. Utviklingen på teknologifronten er enorm, sier Roaas.

– Det betyr at en kandidat må være fremoverlent og endringsvillig, ha evne til kreativ tenkning, og være oppriktig motivert til og med interesse for å utvikle ny kompetanse.

Fabi digital kjører annonsering for de fleste stillingene de har, men jobber mye med søk etter disse «nye» kandidattypene.

– Vi har en stor database og en talentpool i vårt CRM-system. Vi bruker også LinkedIn og liknende plattformer, der dedikerte søk reflekterer kundens kravspesifikasjoner. Også egen kompetanse er viktig i dette arbeidet, og vi bruker vår relevante bakgrunn som grunnlag for å forstå rollen, selskapet og kundens behov, sier Roaas.

Roaas betegner den teknologiske utviklingen og dermed digitaliseringen av et norsk og globalt marked som imminent. Han forteller at en uunngåelig konsekvens av dette er behovet for en ny type kompetanse.

– Etterhvert som selskaper kartlegger egne prosesser, vil behovet for ansatte som kan komme inn og effektivisere og digitalisere disse oppgavene øke. For bedrifter å skulle være levedyktige og ha konkurransefortrinn på sikt, trengs personer med dette doble blikket: både et øye for forretningsutvikling, og forståelse for hvordan systemene kan brukes og bygges for å øke lønnsomheten.

 

Digitaliseringsreisen

Fabi tilbyr ikke rådgivning i tradisjonell forstand, på den måten at de tilbyr konsulenttjenester om hvordan kundene bør møte de teknologiske utfordringene.

– Men siden vi jobber såpass mye med disse områdene, kan vi i diskusjon med kundene ofte fungere som en sparringspartner, sier Roaas. Han forteller at mange bedrifter er usikre på hvilke roller de trenger å dekke, og at nødvendig kompetanse ofte blir tydeliggjort gjennom kartleggingen Fabi foretar med kunden i forkant.

– Vi har diskutert med mange selskaper, og vi har levert en rekke ulike stillinger og roller for kundene våre. Denne erfaringen bruker vi inn i arbeidet.

Fabi finner kandidater for konsulentutleie til skjæringspunkt-rollene, ofte til kortere formål som prosjekter og prosjektledelse. Roaas forteller dog at trenden innen fintech i mye større grad er knyttet til rekruttering til faste stillinger.

– Dette er interessant. Jeg tror det kommer av at de store selskapene tenker langsiktig. De ønsker selv å sitte på denne kompetansen in-house, og bygge opp nye kompetanseområder. Roaas sier at for de mindre bedriftene, er det ofte omvendt: foreløpig tjener de mindre på å opprette en ny avdeling som driver med fintech.

– Det kommer nok til å skje mye spennende i bransjen når «de fleste» starter digitaliseringsreisen, spår han.

 

Tid på å satse

Fabi opplever vekst i sin satsning på digital de siste to årene. Roaas avslutter:

– Vi står midt i en stor utvikling. Kompetanse er ferskvare, og skal man utvikle og holde seg relevant kan man ikke stå igjen på perrongen. Det er en spennende tid å satse.

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig