Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

https://5241322.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/panorama/original/AdobeStock_373241104.jpeg

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig behandling av kandidatene, forteller Kristin Skadsheim, Recruitment & Research Specialist i Fabi.

Skadsheim er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Stavanger, og har tidligere jobbet som både kundekonsulent og rådgiver i finansbransjen. Hun er også sertifisert rekrutterer gjennom DNV, og autorisert bruker av Aon Assessment, som er markedsledende i Norge på evne-, ferdighets- og personlighetstester. Disse testverktøyene kan forutsi fremtidig jobbsuksess, og sikrer en mest mulig objektiv måling av kandidatene. 

-Jeg brenner virkelig for å matche kandidater med drømmejobben, og med disse verktøyene skaper vi ikke bare bedre resultater for bedriftene, vi sørger også for en rettferdig prosess for kandidatene, sier Skadsheim.

Kun én faktor i totalvurderingen

Aons testverktøy styrker kvaliteten på rekrutteringsprosessen, enten målet er å screene søkere, vurdere evner og ferdigheter, eller kartlegge matchen mellom ulike personlighetstrekk og bedriftskulturer. Verktøyene er innovative, engasjerende, og benytter seg av det fremste innen psykometriske metoder.

- Vi bruker både evnetester, ferdighetstester og personlighetstester i Fabi. Det gjør at vi får et mest mulig helhetlig bilde av kandidaten, og kan måle ting som evnen til å gjøre logiske slutninger, tallforståelse og endringsvilje, sier Skadsheim.

I forskningen har debatten mellom tilhengere av såkalt typeteori og trekkteori rast i mange år. Mens typeteori prøver å klassifisere kandidaters personlighet i ulike kategorier, ser trekkteori på personligheten som summen av dominerende personlighetstrekk.

- Typeteori, som blant annet Myers-Briggs bygger på, benyttes i mindre grad i dag. Det er trekkteori som er mest akseptert innen forskningen, og er også den vitenskapelige forankringen for testene våre, forklarer hun.

Rekrutteringstester kan avdekke sider ved kandidaten som et jobbintervju ikke kan, men samtidig brukes de alltid sammen med søknad, CV, intervju og referanser. Det er totalvurderingen, og ikke rekrutteringstestene isolert sett, som er avgjørende. Skadsheim forteller at grunnlaget legges i rekrutteringsprosessens oppstartsfase:

- Det er her vi kartlegger hvilke tester vi skal bruke. Det er til syvende og sist rollen, og ansvaret som ligger i denne, som avgjør hvilke tester vi bruker, forteller hun.

 

Skreddersydde tester til hver enkelt rolle

Denne skreddersømmen, med tilpassede tester til hver enkelt rolle og bransje, er det som skiller dagens tester fra gårsdagens, forklarer Skadsheim, og legger til at dagens tester har et mye større fokus på kandidatopplevelsen. Fabi, som spesialiserer seg på rekruttering og bemanning innen økonomi, IT og ledelse, måler ulike kombinasjoner av evner og ferdigheter for å finne de riktige kandidatene:

  • Numerisk resonnering
  • Induktiv logisk tenkning
  • Deduktiv logisk tenkning
  • Verbal resonnering
  • Informasjonshåndtering
  • Oppmerksomhet

Numerisk resonnering måler evnen til å trekke logiske slutninger på grunnlag av kompleks numerisk informasjon, og er spesielt relevant når man rekrutterer til finansbransjen. Induktiv logisk tenkning derimot, måler evnen til å finne sammenhenger i mønstre, og er nyttig når man skal kartlegge for roller som krever informasjonsanalyse.

- Når vi rekrutterer til mer tekniske roller måles ofte deduktiv logisk tenkning også. Verbal resonnering er viktig å ta med når vi rekrutterer til lederstillinger, forklarer Skadsheim. 

Mange fordeler for kandidatene

Det er mange fordeler med rekrutteringstester, og ofte kan man lese om hvordan de bidrar til å forutsi fremtidig jobbsuksesss. Treffsikkerheten øker når man bruker tester sammen med andre metoder.

Men rekrutteringstester har også åpenbare fordeler for jobbsøkende. For det første kan tester avdekke potensialet ditt. Selv om du kanskje ikke når helt opp på parametre som erfaring og formell utdanning, kan potensialet du får fram i testene hjelpe deg med å skille deg ut i mengden. Tester gir også mer rettferdige rekrutteringsprosesser. Det er viktig å utelukke forskjellsbehandling, og unngå de typiske fallgruvene, som for eksempel å ansette mennesker som er lik deg selv, sier Skadsheim.

- Med tester vurderes kandidatene ut fra det samme grunnlaget, og behandles på en rettferdig og objektiv måte. Dette er svært viktig for oss i Fabi, understreker hun.

Noen stusser kanskje over hvorfor man skal matche farger, eller være gode på å identifisere abstrakte figurer, når man søker på en stilling som regnskapsansvarlig. Måten vi løser slike oppgaver på forteller imidlertid noe om hvordan vi løser reelle oppgaver på arbeidsplassen.

- I praksis er dette den mest pålitelige metoden vi har, men det krever jo selvfølgelig at det gjøres i en profesjonell setting, med sertifiserte testverktøy og autoriserte rekruttere. DNV sin sertifisering har hjulpet til med å luke ut useriøse aktører, sier Skadsheim.

Hun råder jobbsøkere til å forberede seg godt til testene. Det er også viktig å være seg selv. Rekrutteringstester handler om å styrke arbeidsgiverens forståelse av hvem du er, og hva du kan bidra med i den aktuelle stillingen. Hun har også praktiske råd som kan være verdt å tenke gjennom:

- Det vi pleier å råde kandidatene til er å lese forklaringen og eksemplene grundig, sånn at man har en god forståelse av oppgaven før man setter i gang. Sett også av god tid, og sørg for å gjennomføre testene uforstyrret, avslutter hun.

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby deg som jobbsøker, eller ønsker å lære mer om hvordan vi anvender testverktøy i rekrutteringsprosesser? Ta gjerne kontakt med oss!

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor