Disse rekrutteringstrendene bør du følge med på i 2021

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/AdobeStock_359752388.jpeg

De som klarer å utnytte den nye teknologien vinner kampen om de beste hodene. Her er fire områder du bør følge med på i 2021.

Den fjerde industrielle revolusjonen er her, og i likhet med de tre foregående er vi inne i en periode med dyptgripende teknologiske endringer. En viktig konsekvens for oss som jobber med rekruttering er mulighetene dette gir for å utvikle nye konkurransefortrinn i kampen om de klokeste hodene. I år er det spesielt fire områder du bør følge nøye med på: Kunstig intelligens, spillbaserte verktøy, virtuell virkelighet (VR) – og kombinasjonen av videointervjuer og disse teknologiene.

 

Kunstig intelligens

14. januar la regjeringen fram en ny strategi for kunstig intelligens (KI). Dokumentet beskriver hvordan Norge kan utnytte kraften i teknologiene, og har lenge vært etterspurt av næringslivet. I Norge er ikke bruken av KI og roboter vanlig i rekrutteringsprosesser, men i land som USA og Kina ser vi hvilke gevinster dette kan gi oss på sikt. Spesielt interessant er mulighetene KI gir for forbedringer av utvelgelsesprosessen – og ikke minst med tanke på mindre fordommer og diskriminering av kandidater. Kunstig intelligens bryr seg ikke om kjønn, utseende, hudfarge eller personkjemi.

Vi har lenge assosiert KI med automatisk beslutningsstøtte. Noe som tar seg av kjedelige rutineoppgaver. Men vel så spennende er hvordan KI kan forbedre prosessene våre, og gjøre oppgavene bedre enn vi klarer selv. Selv har vi stor glede av cut-e sine løsninger. Disse løsningene tar i bruk kunstig intelligens i utviklingen av tester og andre verktøy til bruk i rekrutteringsprosesser.

Det blir spennende å følge med på hvordan dette fagområdet utvikler seg i år. Et sentralt spørsmål, som også regjeringens strategi vil belyse, er hvordan skal vi klare å håndtere utfordringer knyttet til personvern og etikk.

 

Spillteknologi

Et annet område i rask utvikling er anvendelsen av spillteknologi i rekrutteringsprosessen. Evry var blant de første i Norge som tok i bruk dette i 2016, og resultatene de nå viser til må sies å være imponerende. Teknologibedriften hevder selv at spillbasert rekruttering bidrar til 50 prosent bedre kvalitet i ansettelsene, 26 prosent lavere rekrutteringskostnader og 92 prosent positive kandidatopplevelser.

Sistnevnte er spesielt viktig med tanke på employer branding. Ved å la kandidater spille seg gjennom tester etterlater man et inntrykk av å være fremtidsrettet og innovativ. Dette tiltrekker ofte kandidater til digitale roller. Samtidig legges gjerne spillbaserte evalueringer opp sånn at man også lærer mer om en arbeidsgiver (uavhengig om man kommer gjennom nåløyet). På den måten styrker man sannsynligheten for å oppnå mer oppmerksomhet i markedet.

Det blir spennende å følge med på hvordan næringslivet tar denne teknologien videre i år. Vi tror det vi har sett de siste par årene bare er begynnelsen. Spillbasert rekruttering kommer til å skyte fart i året som kommer.

 

VR-teknologi

VR-teknologi gir deg en unik mulighet til å vise fram arbeidsplassen din. Du kan for eksempel tilby kandidater en virtuell omvisning på kontoret, slik at de får et innblikk i både bedriftskultur og daglige gjøremål. Teknologien gjør at du også kan evaluere hvordan kandidater gjennomfører praktiske oppgaver – uten at noen av dere nødvendigvis trenger å være samme rom.

Jaguar Land Rover brukte VR-teknologi til dette med hell for noen år tilbake. I jakten på de beste ingeniørene ga bilprodusenten søkerne som oppgave å sette sammen bilen Jaguar I-PACE. De som klarte dette på en tilfredsstillende måte gikk videre i rekrutteringsprosessen. Både virtuelle kontoromvisninger og praktiske problemløsningsoppgaver bidrar til en god kandidatopplevelse, og sørger for at du skiller deg ut fra mer tradisjonelle arbeidsgivere.

Bruk av VR-teknologi i intervjufasen er kanskje noe av det mest spennende som skjer akkurat nå. Det gir kandidatene mulighetene til å vise praktiske ferdigheter på stedet, og kan være en svært god investering dersom stillingen du skal bemanne krever en del opplæring. VR-teknologi er forholdsvis kostbart for mange bedrifter, men likefullt et veldig spennende område vi gleder oss til å følge videre med på i 2020.

 

Spesialiserte videointervju-løsninger

Jobbintervjuer skjer stadig oftere som en nettbasert videosamtale mellom rekrutterer og kandidat. Verktøy som Skype og Google Hangouts har vært på markedet lenge, men de siste årene har også mer spesialiserte videoløsninger for rekruttering blitt vanlig. Spesielt fremveksten av asynkrone videointervjuer, med verktøy som SkillHeart, har skutt fart den siste tiden. Men også kombinasjonsløsninger som e-cut, som gir deg både datadrevet kartlegging og video i en og samme løsning, tas i bruk av stadig flere.

Den aller mest spennende kategorien er kanskje den som kombinerer video med kunstig intelligens. Plattformer som HireVue kommer med gjenkjenningsteknologi integrert i løsningen, og analyserer blant annet språk, verbale ferdigheter og ansiktsuttrykk for å vurdere kandidater.

Vi beveger oss mer og mer mot video. Ikke minst grunnet Generasjon Z sitt inntog i arbeidslivet. Dagens nyutdannede er komfortable med – og forventer – video. De demografiske endringene på arbeidsplassen, og den økende tilgangen på data, gjør at det blir spennende å følge med på hvordan bruken av videoløsninger utvikler seg i tiden som kommer. Spesielt i tospann med andre teknologier i sterk vekst.

Relaterte artikler

God metodikk, nettverk og solid erfaring er nøkkelen til vellykket lederrekruttering

Det er en kombinasjon av ulike faktorer som er viktig for å bringe verdi inn i en rekrutteringsprosess, og

Nye krav til kompetanse i kjølvannet av Covid-19

Norske arbeidsplasser gjennomgår dyptgripende og varige endringer som følge av pandemien. Nå må vi omstille

Hva kjennetegner fremtidens controller?

Business controllerens rolle har endret seg de siste årene, og det stiller nye krav til kompetanse og