Synliggjør muligheter for utvikling

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/fabi%20konsulenter%20med%20spisskompetanse%20innen%20teknologi%20og%20digitalisering.jpg
Det digitale skiftet er godt på vei inn i arbeidslivet. Dette betyr at de fleste norske virksomhetene kommer til å søke mer spesifikt etter digital og teknisk arbeidskraft de neste årene.

Etterspørselen i markedet har gjort at Fabi har utvidet sitt kompetanseområde og selskapet har nå rådgivere med digital og mer teknologisk erfaring for å bistå kunder i rekrutteringsprosesser hvor det søkes tilsvarende kompetanse.

Sats på employer branding
Fabi har tett dialog med kandidatene, og vet hva som er attraktivt hos arbeidsgiverne. Det er en tydelig trend at egenutvikling settes høyt blant arbeidstakerne.

- I jakten på de beste tech-hodene må arbeidsgiver være offensive og profilere virksomheten, slik at de synliggjør hvilke muligheter man har som ansatt i selskapet. Vi ser at muligheten egenutvikling er et særlig viktig kriterium for personer med digital eller teknologisk kompetanse, som strengt tatt kan velge og vrake i jobber, sier administrerende direktør i Fabi, Trine Vigorito.

Hun mener lønn er mindre viktig for kandidatene, og at flere er mer nysgjerrige på hvilke utviklingsmuligheter det legges til rette for. Vigorito mener tendensen er særlig gjeldende blant fagpersoner med mer teknologisk eller digital kompetanse.

- Virksomheter gjør smart i å satse på employer branding. I jakten på de beste hodene og den mest oppdaterte kompetansen, trenger kandidatene å bli overbevist om hvorfor nettopp din bedrift er den mest attraktive. Vi ser at virksomheter som er flinke til employer branding også har lettere for å få de riktige hodene på plass. Vi forventer at denne tendensen forsterker seg når vi nå skal jobbe mer med digital og teknologisk kompetanse, sier Vigorito.

Relaterte artikler

God metodikk, nettverk og solid erfaring er nøkkelen til vellykket lederrekruttering

Det er en kombinasjon av ulike faktorer som er viktig for å bringe verdi inn i en rekrutteringsprosess, og

Nye krav til kompetanse i kjølvannet av Covid-19

Norske arbeidsplasser gjennomgår dyptgripende og varige endringer som følge av pandemien. Nå må vi omstille

Hva kjennetegner fremtidens controller?

Business controllerens rolle har endret seg de siste årene, og det stiller nye krav til kompetanse og