Hvordan tiltrekker du deg gode utviklere?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/blogg/teknologi-rekruttering/rekruttering-utviklere.jpg

Gode utviklere er nødvendig for å ikke bli akterutseilt, men samtidig krevende å tiltrekke seg. Hvordan får du tak i dem?

Norge trenger 40 000 flere sysselsatte med IT-utdanning innen 2030, i følge Samfunnsøkonomisk analyses fremskrivninger. Anlyseselskapet viser til at det i dag er mer enn 3 000 ubesatte IT-stillinger i Norge, og at det faktiske behovet trolig er enda større. I en tid hvor omstilling og innovasjon står høyt på næringslivets agenda, er mangelen på system- og programvareutviklere kritisk. Dette har resultert i en stadig tøffere kamp om de dyktigste hodene.

Talentkampen har skapt en situasjon hvor «støyen» av employer 

branding-kampanjer gjør det stadig vanskeligere å trenge gjennom. Hvordan unngår du at din bedrift havner i utviklernes spam-filter?

Mye handler om å vite hvem du kommuniserer med. Hvordan vurderer utviklere arbeidsgivere? Hva er aller viktigst for denne yrkesgruppen? En global undersøkelse gjennomført av Stack Overflow, med nærmere 65 000 respondenter, gir oss et pekepinn på de viktigste beslutningskriteriene:

  • Moderne dataøkosystem
  • Faglige utviklingsmuligheter 
  • Fjernarbeid og fleksibilitet
  • Organisasjonskultur

Tilbud Fabi

Moderne dataøkosystem

I følge Stack Overflows undersøkelse, er dataøkosystemet  den aller viktigste faktoren når utviklere vurderer arbeidsgivere. Over halvparten (51,3%) av respondentene rangerte dette som et av de tre viktigste beslutningskriteriene. Gir du kandidatene muligheten til å jobbe med programmeringsspråk som Rust, TypeScript, Python og Go? Og moderne rammeverk som Spring Boot, Vue.js eller Postgres? Spesielt Python har de siste årene blitt mer og mer populært. I motsatt ende finner vi VBA, Objective C og Perl, som alle befinner seg på listen over de minst foretrukne språkene.

For å tiltrekke dyktige utviklere, bør du tilby en teknologistack som krever variert kompetanse og ambisiøse mål. Det styrker sannsynligheten for å få tak i dem du vil ha.

 

Faglige utviklingsmuligheter

Utviklere er som oftest ikke fornøyde på stedet hvil. Så snart de har landet en jobb, er de på søken etter faglige utviklingsmuligheter. Dette gjelder deltakelse i større tverrfaglige prosjekter, så vel som mulighetene for å lære seg nye programmeringsspråk. I Stack Overflows undersøkelse oppgir 65% at de jobber med open source prosjekter, og hele 85% av respondentene svarer at de gjennom det siste året har lært seg et nytt språk, rammeverk eller verktøy på jobben. Utviklerens kompetanse blir raskt utdatert, og kompetansepåfyll er helt avgjørende for å forbli attraktiv i jobbmarkedet. 

Utviklere bryr seg om mer enn lønn. De ønsker å bidra på meningsfylte prosjekter, utvikle nye produkter og tjenester, lære seg nye ting og holde seg oppdatert. Kan du overbevise dem om at din bedrift kan tilby gode utviklingsmuligheter? 

 

Fjernarbeid og fleksibilitet

Fjernarbeid har på mange måter blitt den nye normalen i arbeidslivet. I hvert fall inntil videre. For utviklere har fjernarbeid vært normalen i mange år, og er en fleksibilitet som forventes i møtet med nye arbeidsgivere. Arbeidsoppgavene kan stort sett gjøres stedsuavhengig, og krever dessuten ro og få forstyrrelser. En utvikler trenger i gjennomsnitt 20 minutter for å komme tilbake til oppgaven sin etter et avbrudd, viser forskning fra SINTEF. Det er noe av bakgrunnen for at denne typen fleksibilitet er blant de viktigste kriteriene når utviklere velger arbeidsgiver.

Fleksible arbeidstider og work-life balance verdsettes også høyt blant utviklere. Faktisk helt i tet, om vi skal tro flere store undersøkelser gjort av HackerRank og Teknisk Ukeblad. I HackerRanks undersøkelse, hvor 40 000 utviklere deltok, svarte 89,4% at de ønsket fleksible arbeidstider. 

Ønsket om fleksibilitet dreier seg ikke bare om å tilpasse seg en vanskelig balansegang mellom familie og jobb; det handler også mye om mulighetene for kontinuerlig læring. Som i mange andre yrker er utviklere utfordret av automatisering, kunstig intelligens og no-code plattformer. Det krever at man har tid og fleksibilitet til å ta de nødvendige kompetanseløftene.

 

Organisasjonskultur

I likhet med mange andre kandidatgrupper, er bedriftskulturen en svært viktig faktor for utviklere i valget mellom arbeidsgivere. I Stack Overflows undersøkelse gir 44,5% av respondentene organisasjonskultur en plass på pallen. Utviklere er ofte problemløsere med analytiske evner og interesse for teknologi. De søker arbeidsmiljøer som er dedikerte til livslang læring, innovasjon og et mangfoldig team som gir den nødvendige faglige støtten på veien. Videre ser vi at utviklere gjerne tiltrekkes av uformelle miljøer med lave skuldre, og i mindre grad enn andre yrker skiller mellom jobb og hobby.

Dyktige kandidater tiltrekkes av bedrifter som deler det innerste: Kjerneverdiene. I Fabi er vi engasjerte, pålitelige, profesjonelle og dynamiske. Disse verdiene beskriver hvem vi er som personer, hva vi står for, og hvordan vi samarbeider med kundene våre. Hvordan synliggjør du hvem du er, og hva slags arbeidsmiljø du kan tilby? 

Tilbud Fabi

Vær ærlig, rask og grundig

Hva innebærer dette for rekrutteringsstrategien din? Om du skal vinne kampen om de beste utviklerne, må du trykke på de riktige knappene, synliggjøre det som skiller deg ut, og være rask uten å kompromisse på grundigheten.

Husk at alle kandidater er forskjellige. For noen er teknologien viktigst, mens det for andre igjen vil være mer viktig med frihet, faglige utfordringer eller læringsmuligheter. Det vil derfor være, til tross for at du nå kjenner det generelle preferansebildet, lite lurt å forsøke å tilfredsstille alle. Vær ærlig, og kommuniser det du faktisk er veldig god på. Det som skiller deg fra andre aktører i markedet. Går du altfor bredt ut blir du raskt gjennomskuet.

Husk også at du må handle raskt. Gode utviklere snakker ofte med mange arbeidsgivere samtidig, og vil sannsynligvis sitte med flere konkurrerende tilbud. Derfor må du være kjapp, uten at det går utover kvaliteten på rekrutteringsprosessen.

Glem heller ikke stillingsannonsen. Dessverre ser vi at mange bedrifter ikke bruker nok tid på dette, og her kan det være en god idé å involvere IT-avdelingen eller en av utviklerne dine. For å få tak i den kompetansen du trenger bør du vise god forståelse for fagområdet.

Det er både tidkrevende og dyrt å ansette feil person, så ikke la deg friste til å gjennomføre en prosess du ikke er sikker på. I disse situasjonene kan Fabi hjelpe deg. Med mer enn 25 års erfaring i markedet, og tilgang på et bredt nettverk av systemutviklere, programvareutviklere og andre IT-spesialister, kan vi hjelpe deg med å finne rett person til din neste vekstfase.

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig