Mangler du digital kompetanse i din bedrift?

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/bilder/ansatte/fabi-simen-roaas-02.jpg

Som følge av de siste årenes arbeid med digitalisering og omstilling har kompetansebehovet endret seg. For at bedriften skal kunne utnytte de teknologiske mulighetene på en lønnsom måte er relevant digital kompetanse av stor viktighet. Det digitale skiftet gir spennende muligheter og skaper nye trender - noe som medfører at det stilles andre krav til dagens og fremtidens ansatte.

Nettopp på grunn av det økende behovet for digital kompetanse, er konkurransen om de beste digitale hodene svært stor. Det kan gjøre rekrutteringen svært krevende. For å finne rett kandidat med rett kompetanse, er det viktig å velge et selskap som har spesialisert seg på rekruttering av kandidater som bidrar til å skape, effektivisere og ta i bruk ny teknologi.

 

Samarbeid med spesialister

FABi har de siste årene spesialisert seg på rekruttering av kandidater innen segmentet økonomi og IT. Vi har lykkes med å finne økonomer med både IT-kompetanse, gode kommunikasjonsferdigheter og forretningsforståelse. Vi har utviklet oss i takt med det digitale skiftet, og det gjør at vi vet hvilken kompetanse markedet etterspør. Dermed har vi også et bilde av hvilken kompetanse din bedrift sannsynligvis trenger for å håndtere utfordringene, og utnytte de mulighetene digitaliseringen gir.

Velger du å samarbeide med et spesialistselskap øker du mulighetene for å finne spisskompetansen bedriften din trenger.

 

Hva er bedriftens framtidsplan?

Selv om FABi har kunnskap om markedets behov, er det likevel du som kjenner bedriften din best, og hvilke prosesser som skal effektiviseres og digitaliseres.

I en tid hvor nye, digitale løsninger ofte utvikles fortere enn man kan si ordet ”digitalisering”, er det ikke alltid lett å vite nøyaktig hvilke behov bedriften har fram i tid. Det kan derfor være viktig å ha en sparringspartner som du kan diskutere med.

En kartleggingsprosess vil ofte tydeliggjør kompetansebehovet i bedriften. Dette utarbeider FABi i samarbeid med kunden for å få svar på følgende spørsmål

  • Hvilke prosesser skal effektiviseres og digitaliseres?
  • Hva er stillingens formål og hvilke resultater skal oppnås?
  • Hvilken kompetanse har bedriften i dag?

 

Hvilke kvalifikasjoner trenges for en vellykket gjennomføring? 

I tillegg til den nye medarbeiderens formelle kompetanse er det nødvendig å kartlegge personlige egenskaper. Dette for å sikre at kandidaten har kompetansen for å lykkes. Eksempel på dette er

  • Emosjonell Intelligens
  • Evne til problemløsning
  • Kreativitet
  • Planlegge & Gjennomføre

Lag en oversikt over bedriftens preferanser, så er du ett steg nærmere å identifisere drømmekandidaten.

Sammen med din ekspertise om bedriften og FABis ekspertise om rekruttering av personer med digital kompetanse, identifiserer vi hvilke behov du har og finner passende kandidater til stillingen.

                                                                                                    

Let etter kandidater som ikke leter

Vi ser at stadig færre søker på de utlyste stillingene innen den digitale sektoren. Kandidatene blir ofte "headhuntet" eller bruker sitt eget nettverket når de bytter jobb. Derfor kan det godt tenkes at kandidaten du leter etter, ikke leter etter verken deg eller ny jobb. Dette kan sette bedriften i en vanskelig situasjon når du skal rekruttere, men det er her et spesialistselskap innen rekruttering kan hjelpe deg.

Mange av FABis rådgivere har førstehånds erfaring fra den digitale sektoren. Det har gitt oss et stort nettverk og et unikt innblikk i hvem som jobber hvor og hvilken kompetanse de ulike besitter. Våre rådgivere er i kontinuerlig kontakt med kandidatene som venter på den riktige stillingen.

På bakgrunn av behovsanalysen som er utarbeidet sammen med kunden har vi nå et godt grunnlag for å skape interesse for stillingen og bedriften. Deretter begynner prosessen for å finne de riktige kandidatene. I tillegg til annonsering og søk i egen database er målrettet headhunting nødvendig for å nå ut til de mest spennende kandidatene. En stor del av den videre jobben vil derfor være å presentere kunden på en slik måte at kandidatene synes det er interessant å komme på intervju.

På denne måten sikrer vi deg den kompetansen du etterspør. Vi hjelper din bedrift til vekst og konkurransedyktighet i det digitale skiftet.

 

Vil du vite mer?

Les mer om FABi på www.fabi.no eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Relaterte artikler

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig

Disse 9 rekrutteringstrendene bør du følge med på i 2022

Hva er det viktigste som skjer innen rekruttering og bemanning akkurat nå? Vi har sett nærmere på 9 viktige