Med blikket festet på fremtiden

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/bilder/sider/generelle/AdobeStock_83346751.jpeg

Etterlevelsen av kjerneverdiene våre sørger for at vi alltid har blikket festet på fremtidens kompetansebehov, forteller Fabis gründer, Kari Johnsen.  

Verdidrevne selskaper kjennetegnes av engasjerte medarbeidere, en sterk felles kultur og en tydelig posisjon i markedet. Fabi er ikke noe unntak. Helt siden oppstarten har vi vært drevet av sterke verdier som en felles ledetråd for alt vi gjør. 

Dette med engasjement, pålitelighet og profesjonalitet har alltid vært viktig for oss. I tillegg er vi opptatt av å være i konstant bevegelse. Vi kikker inn i glasskula på vegne av kundene våre, forteller Kari Johnsen, gründer og leder av Fabi Stavanger.

Økonomifunksjonen hos bedrifter digitaliseres i dag i raskt tempo, og teknologisk spesialistkompetanse blir stadig viktigere. De tradisjonelle rollene utfordres, med nye kompetansekrav til controllere så vel som ledere. Det er i dette bildet Fabi søker å være i forkant, og etterlevelsen av kjerneverdiene våre sørger for at vi alle har blikket festet på fremtiden.

Vi er opptatt av å ligge i forkant, og bidra til reelle endringsforbedringer for kundene våre, sier Johnsen.

Tilbud Fabi

 

Nære relasjoner til kunder og kandidater

Det å være i forkant innebærer at vi må ha en nær dialog med både kunder og kandidater. Vi må vite hvordan kompetansebehovet utvikler seg, og aktivt følge med på kandidatmarkedet. Johnsen forteller at tette bånd og mellommenneskelige relasjoner har stått sentralt hos Fabi helt siden oppstarten i 1995.

Da jeg skulle utvikle den første forretningsplanen, kontaktet jeg noen dyktige studenter ved Universitetet i Stavanger. Lønnen var kaffe og vafler, samtidig som jeg forpliktet meg til å hjelpe dem med jobb når utdanningen var fullført, forteller Johnsen.

Mye har skjedd siden den gang, men engasjementet har vi tatt vare på. Vi er fortsatt kreative og lidenskapelige i alt vi foretar oss. Som kunde skal man føle seg sett og forstått, og kjenne på at vi brenner for det vi jobber med. På den måten utvikler vi nære relasjoner, og sørger for at vi følger med på de fremtidige kompetansebehovene ute hos den enkelte, forklarer Johnsen.

Vi har jobbet tett med en rekke store aktører gjennom årene. Mange har vært med oss i mange år, og det er vi kjempestolte av, sier hun.

 

Solid økonomiforståelse

For å kunne levere fremtidsrettet kompetanse er det avgjørende å kjenne faget godt selv. Alle som jobber i Fabi har derfor høyere økonomisk utdannelse, og mange av oss har også arbeidserfaring fra stillingene vi rekrutterer til. Johnsen har selv økonomibakgrunn, og setter pålitelighet og profesjonalitet høyt når hun ansetter nye konsulenter.

Det er viktig med troverdighet, forklarer hun. At man har gjort det selv. Det gjør at vi forstår kompetansebehovene raskt, og hvilke egenskaper som er nødvendig.

Pålitelighet og profesjonalitet har alltid vært en fundamentert del av Fabis verdigrunnlag. Den lange erfaringen gjør at vi raskt forstår kunden, og kan bistå som trygge sparringspartnere gjennom hele prosessen.

Jeg snakket med en internasjonal kunde av oss for et par uker siden. De sa at de alltid vet hva de får av konsulentene våre, og det er jo en hyggelig anerkjennelse å få, forteller Johnsen.

Arbeidslivet er i endring, og i fremtiden vil det stilles nye krav til økonomifunksjonen. Vi ser at det nå etterspørres kandidater som evner å tilpasse seg nye oppgaver raskere enn før. I Fabi legger vi derfor stor vekt på å forstå hvilke personlige egenskaper som er viktige for å lykkes i jobben, sier hun.

 

Kontinuerlig utvikling av medarbeidere og tjenester

Utviklingen i arbeidslivet er bakgrunnen for at vi for noen år tilbake utvidet spesialiseringen vår til også å omfatte rene IT-roller, og roller som befinner seg i skjæringspunktet mellom forretning, økonomi og IT. Kandidater som har det helhetlige blikket mot fremtiden og som kommuniserer like godt mot både forretningssiden og IT-siden av virksomheten, etterspørres i stadig større grad. 

I tillegg til kandidater som kan gå inn i rene IT-stillinger, ser vi også etter kandidater som har en sterk økonomibakgrunn, og som samtidig evner å lære seg nye systemer og verktøy raskt. Robotisering og automatisering endrer kompetansebehovene, og vi ser spesielt etter kandidater som ønsker å være med på denne reisen, sier Johnsen.

Satsingen på egne ansatte er, og har alltid vært, et viktig ledd i ambisjonen om å være fremtidsrettede. Vi har et kontinuerlig fokus på utvikling av egen organisasjon, og legger til rette for at medarbeiderne våre kan søke ny faglig innsikt. Vi skal aldri preges av stillstand. Er du en del av Fabi, er du med på en reise full av spennende utfordringer, samtidig som at du er lidenskapelig opptatt av at vi skal lykkes.

Da jeg startet opp ønsket jeg å skape en bedrift med kunnskapsrike medarbeidere som var stolte av jobben sin. Det er folkene i Fabi, og den kompetansen vi legger på bordet, som jeg er aller mest stolt av i dag, sier Johnsen.

Alle som representerer Fabi er bærere av verdiene våre: Engasjerte, pålitelige, profesjonelle og dynamiske. Disse verdiene beskriver hvordan vi er som personer, hva vi står for, og hvordan vi samarbeider med kundene våre. 

Men de staker også ut kursen for fremtiden, og bidrar til at vi hele tiden kan tilby kandidater med den riktige kompetansen for fremtidig omstilling og endring, avslutter Johnsen.

Tilbud Fabi

Relaterte artikler

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig