Hvordan kan en BI-konsulent hjelpe deg?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5241322/Stock%20images/BI-konsulent.jpeg

Mange virksomheter har tilgang på mye data, men kun et fåtall forvandler rådata til beslutningsstøtte. Har du vurdert å leie en BI-konsulent?

De siste årene har vi vært vitne til store teknologiske endringer som påvirker økonomifunksjonen i både små og store virksomheter. Teknisk spesialistkompetanse blir stadig viktigere. Ikke minst gjelder dette fagområdet business intelligence (BI), eller hvordan man forvandler store datamengder til anvendbar kunnskap. Simen Pedersen Roaas er digital rådgiver i FABi. Han tror BI-konsulenter har mye å tilføre bedrifter på jakt etter nye konkurransefortrinn.

Mange selskaper sitter på store mengder med data. Om man strukturerer og tilgjengeliggjør uttrekk, kan man gå fra antakelser til fakta i beslutningsprosessene. Det er denne jobben en BI-konsulent kan hjelpe deg med, forklarer han.

 

Fra antakelser til fakta

Det blir i dag produsert mer data hver uke enn det ble i løpet av hele det forrige årtusenet. Utviklingen drives fram av økt datakapasitet og regnekraft, og omfatter teknologier som tingenes internett, stordata, skyløsninger og kunstig intelligens. Datamengdene gir uante muligheter for bedre kundeforståelse, optimalisering av drift, og prediktiv analyse på tvers av rekke forretningsområder.

Det viktigste med BI er at det hjelper deg med å trekke ut forretningsverdi av data man allerede sitter på. Man får vanvittig mye bedre kontroll, og kan lene seg på data for å ta riktige avgjørelser lettere og raskere, forteller Pedersen Roaas.

OECD viser til studier som anslår at bedrifter som klarer å dra nytte av datadrevet innovasjon, har 5 til 10 prosent høyere produktivitetsvekst enn andre. De har også høyere avkastning på investert kapital og høyere markedsverdi. En BI-konsulent kan bidra til å realisere deler av dette potensialet, og kan hjelpe til med alt fra valg av BI-programvare, til design av datavarehus og tilpasning av score- og dashboards. Pedersen Roaas er imidlertid tydelig på at man bør gjøre en intern kompetansekartlegging før man leier inn en BI-konsulent.

 

Kartlegg intern kompetanse først

Det finnes flere typer BI-konsulenter. Noen kan hjelpe deg med design av datamodeller eller kuber, mens andre er mer spesialiserte i utforming av dashboards. Når du velger konsulent bør du tenke nøye gjennom virksomhetens kompetansebehov.

Det første du bør gjøre er å kartlegge intern kompetanse, og det kan du gjøre sammen med oss i FABi. Vi kan veilede deg gjennom en kartlegging av hvor du står i dag, hvor du ønsker å være, og hva slags ressurser du trenger for å komme dit, forklarer Pedersen Roaas.

Mange virksomheter har tilgang på mye data, men ikke alle har den nødvendige kompetansen in-house til å realisere hvilende verdier. Pedersen Roaas tror dette handler mye om modning, men også om manglende kunnskaper om hvilke forretningsverdier som ligger i store datasett.

Vi ser at mange bedrifter behandler BI som et sideprosjekt, og får dermed ikke realisert det fulle potensialet. Det er forståelsen for BI som er den største utfordringen i dag. Om man henter inn noen som kan dette, og som kan forklare hvilke muligheter som finnes, kan man sammen kartlegge hvordan man kan forvalte og dra nytte av dataene, sier Pedersen Roaas.

Roaas mener vi er forsiktige med å ta i bruk BI i Norge, og ser at store aktører avventer hverandre i utprøvingen av ny teknologi. Han tror mye handler om at verktøyene ofte er smartere enn det reelle behovet.

Det er så mye man kan gjøre, men det viktigste er at man har et bevisst forhold til hvordan BI fungerer, slik at man enkelt kan trekke på systemer og ressurser når behovet oppstår, avslutter Pedersen Roaas.

Relaterte artikler

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig

Disse 9 rekrutteringstrendene bør du følge med på i 2022

Hva er det viktigste som skjer innen rekruttering og bemanning akkurat nå? Vi har sett nærmere på 9 viktige