Fem måter kunstig intelligens hjelper deg med rekruttering

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5241322/kampanjer/Teknologi%20innen%20rekruttering/blogg/kunstig-intelligens-rekruttering.jpg

I de siste årene har næringslivets interesse for kunstig intelligens (KI) skutt i været. Her er fem måter KI hjelper oss som jobber med rekruttering.

The Economist mener at 47% av alle jobber vil være automatisert innen 2034. Andre igjen mener at KI vil skape like mange jobber som teknologien fjerner. Det er ikke noe fasitsvar på denne debatten foreløpig, men det er nok rimelig å anta at en del administrative oppgaver vil forsvinne som følge av økt automatisering. Samtidig vil nok også etterspørselen etter teknologisk spesialistkompetanse bare øke. KI er en viktig driver bak denne utviklingen.

Men hva er egentlig kunstig intelligens?

De lærde strides om begrepet, men helt grunnleggende kan vi si at det handler om datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Kognitive teknologier som maskinlæring kan hjelpe oss med lagerstyring og salgsprognoser. Naturlig språkbehandling kan hjelpe oss med å analysere tilbakemeldinger fra kunder. Og talegjenkjennelse muliggjør talestyrt skriving.

Hvordan hjelper KI oss som jobber med rekruttering? Det er veldig mange bruksområder, men her er noe av det mest spennende som skjer akkurat nå.

 

Automatisering av søk

KI gir oss muligheten til å automatisere kandidatsøk, med teknologi som hjelper oss med å finne de beste hodene raskere. Plattformer som Arya bruker maskinlæring til å identifisere vellykkede søkemønstre, og trekker egnede kandidater ut fra millioner av sosiale profiler basert på informasjon som finnes i eksisterende kandidatdatabaser. Automatisering av kandidatsøk er et veldig interessant bruksområde for oss som jobber med rekruttering. Ikke bare kan vi spare tid og ressurser, men denne teknologien kan også hjelpe oss også med å finne de rette kandidatene.

 

Les også: Slik bidrar spillteknologi til å skille deg ut i mengden

 

Rekruttering av fjernarbeidere

Fjernarbeid er i vekst. Dels fordi stadig flere arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet, og dels fordi næringslivet ikke får tak i spesialistkompetanse i nærområdet. Ifølge EUs statistikkontor Eurostat jobber nå rundt 10 prosent av EUs arbeidsstokk hjemmefra (5 prosent jobber hjemmefra hver dag). Særlig utbredt er dette i land som Nederland, Luxembourg og Finnland.

Rekruttering av fjernarbeidere kan by på utfordringer, og kanskje spesielt om hele prosessen foregår på tvers av landegrenser. I det siste har det imidlertid blitt utviklet KI-verktøy som forenkler jobben, blant annet en rekke verktøy som kan være nyttige i en screeningprosess. I en intervjufase kan du med løsninger som HireVue kombinere videointervjuer og screening med gjenkjenningsteknologi. HireVue analyserer blant annet språk, verbale ferdigheter og ansiktsuttrykk for å vurdere kandidater.

 

Siling av kandidater

Naturlig språkbehandling (NLP) har vært brukt innenfor rekruttering i mange år, og det kanskje mest kjente eksempelet er bruken av boolske søk. NLP har imidlertid et langt bredere bruksområde enn som så. Teknologien kan brukes til å sile kandidater gjennom kvalifikasjonsanalyser, og ikke minst, engasjere kandidater gjennom bruk av chatbots. Tilbakemeldinger og svar på spørsmål i sanntid blir stadig viktigere for å ikke miste kandidater underveis i rekrutteringsprosessen. AllyO og Olivia er eksempler på populære plattformer som hjelper deg med dette.

 

Les også: Hvordan kan kunstig intelligens bidra til mangfoldsrekruttering?

 

Mangfoldsrekruttering

Fordelene med mangfold på arbeidsplassen, enten det dreier seg om kjønnsfordeling, alder eller etnisitet, er veldokumenterte. Det viser seg at heterogene team er mer produktive, innovative og engasjerte. I en rekrutteringsprosess kan det imidlertid være utfordrende å finne den riktige sammensetningen av mennesker til en gitt virksomhet. Men det finnes flere KI-løsninger som kan hjelpe oss. Plattformer som Headstart bruker maskinlæring til å finne de beste kandidatene basert på kriterier som ferdigheter, egenskaper og verdier. På denne måten hjelper KI oss med å luke bort ubevisste holdninger og diskriminering i rekrutteringsprosessen.

Last ned e-bok om bedre rekruttering med nye verktøy

 

Identifisering av passive kandidater

De beste kandidatene er ofte ikke aktiv jobbsøkende, men det betyr ikke nødvendigvis at de ikke er åpne for å bytte beite. Hvordan får man tak i disse menneskene? En mulighet er å gå gjennom de du jobber med i dag. Fornøyde medarbeidere er som oftest dine beste ambassadører, og vil styrke posisjonen bedriften din har som en attraktiv arbeidsgiver. KI tar dette til et nytt nivå. Gjennom plattformer som Boon kan du identifisere passive kandidater i nettverkene til medarbeiderne dine. I tillegg til å hjelpe deg med å finne de aller beste «passive hodene», mener Boon at de kan redusere kostnadene relatert til rekruttering med opp til 85 prosent.

 

Relaterte artikler

Hvorfor snakker vi ikke mer om aldersmangfold i arbeidslivet?

Det snakkes for lite om aldersmangfold i arbeidslivet. I stedet er det slik at jo eldre du er, jo

Hva kjennetegner en god CFO?

Den nye CFO-rollen krever både teknologiforståelse, kommunikasjonsferdigheter, og evnen til å tenke utenfor

Treffsikkert og rettferdig med gode rekrutteringstester

Rekrutteringstester bidrar ikke bare til bedre resultater for kundene våre, men også til en rettferdig